Escoltar

Ciència ciutadana al Parc natural de Mondragó

La informació que recullin els ciutadans sobre la biodiversitat d'aquest espai natural serà incorporada a la plataforma BIOBAL del grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària. 

La ciència ciutadana és la recerca científica que compta amb la implicació activa del públic no especialitzat, és a dir, de qualsevol ciutadà. Es genera coneixement nou gràcies a la participació activa i imprescindible de la ciutadania almenys en una primera etapa del procés de recerca, en concret, en la captació o recollida de dades, que després seran processades i interpretades pels científics.

La ciència ciutadana pot ser duta a terme per individus, equips o xarxes de voluntaris. Els ciutadans científics s'alien amb científics professionals per assolir objectius comuns. La implicació dels voluntaris permet als científics assolir tasques que, d'una altra manera, requeririen grans inversions en temps o diners.

La ciència ciutadana pretén compartir el mètode, la recol·lecció de dades i els resultats amb un ampli espectre de la població, gràcies a l’ús de les noves tecnologies i telèfons intel·ligents. D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la formació científica bàsica de la població, la gestió sostenible dels recursos i dels espais, i, per últim, l’adquisició d’hàbits i actituds responsables vers el nostre entorn quotidià.

Les dades recollides i analitzades amb aquest projecte de ciència ciutadana al Parc Natural de Mondragó seran compartides i posades a disposició del públic i de tots els col·laboradors.

Per engegar el projecte, s’ha proposat començar-lo amb el seguiment de les papallones diürnes, la tortuga mediterrània i les orquídies, grups representatius i emblemàtics de la biodiversitat d’aquest espai natural protegit. L’objectiu és obtenir registres d’observacions d’aquells grups i espècies perquè els científics del grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària (UIB) els puguin processar i avaluar.

La metodologia que s’aplicarà consistirà que els visitants del Parc participaran en el seguiment facilitant informació sobre els individus de les espècies estudiades que observin mentre es passegin. En concret, les dades necessàries seran una fotografia i la ubicació de l’exemplar. Aquesta informació serà compartida i incorporada a la plataforma digital de biodiversitat de les Illes Balears BioBal, ja sigui a través de la pàgina web de la plataforma (<www.biobal.uib.es>), per correu electrònic (biobal.uib@fueib.org) o mitjançant un missatge de WhatsApp (al número de telèfon 647 364 542), i posteriorment serà tractada pels investigadors.

Amb l’objectiu de donar difusió al projecte, s’ha elaborat un panell informatiu que s’ha instal·lat al centre d’informació de ses Fonts de n’Alis i s’han editat pòsters per lliurar a les entitats i centres educatius col·laboradors. A més, s’han programat per als pròxims mesos tres activitats d’agenda obertes al públic en general (prèvia inscripció al telèfon 971 181 022), que tindran lloc els dies següents:

1)       Dissabte, 23 de març: atles d’orquídies

Al Parc Natural de Mondragó hi ha censades quinze espècies d’orquídies silvestres. La informació sobre els canvis estacionals en les plantes ens permet saber com responen al canvi climàtic i fer prediccions útils per a la gestió dels espais naturals o dels cultius, entre altres coses.

2)      Dissabte, 13 d’abril: seguiment de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni)

El disseny de les taques del plastró (part ventral) de la closca de cada tortuga és únic i permet identificar-les. És molt important molestar tan poc com sigui possible l’animal, tractar-lo amb molta cura i, una vegada feta la foto, tornar-lo a deixar al terra, al mateix lloc on s’havia trobat.

3)      Dissabte, 11 de maig: observatori de papallones diürnes

Les papallones ens informen sobre l’estat de conservació de la biodiversitat i els ecosistemes. Si som capaços de detectar fluctuacions en les poblacions, podrem actuar en conseqüència en la gestió dels seus hàbitats. 

Data de l'esdeveniment: 02/03/2019

Data de publicació: 02/03/2019