Escoltar

Catalina M. Mascaró, graduada en Bioquímica per la UIB, ha obtingut la més alta qualificació de les beques FPU de l'àrea de Medicina Clínica i Epidemiologia

Les beques FPU les concedeix el Ministeri de Ciència, Educació i Universitats. L’ajut suposa un contracte de quatre anys per fer la tesi doctoral amb el Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la UIB  

Catalina Maria Mascaró Bestard, graduada en Bioquímica per la UIB de la promoció de 2016 i màster en Nutrició i Alimentació Humana per la UIB de la promoció de 2017, ha obtingut la qualificació més alta i és el número 1 de la llista provisional de candidats seleccionats pel Ministeri de Ciència, Educació i Universitats per a la concessió d’ajuts per a la Formació del Professorat Universitari (FPU) de la convocatòria de 5 de desembre de 2017 en l’àrea de Medicina Clínica i Epidemiologia.

Les beques FPU del Ministeri permetran a Catalina Maria Mascaró Bestard fer la tesi doctoral amb contracte durant un període de quatre anys, al Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) de la UIB, que fa part de CIBEROBN (Instituto de Salud Carlos III) i de l’IDISBA.

Catalina Maria Mascaró Bestard farà la tesi doctoral sobre l’impacte de la dieta mediterrània i l’activitat física en pacients amb fetge adipós no alcohòlic, en el curs d’un projecte de recerca finançat per la Fundació La Marató de TV3, i sota la direcció del doctor Josep Antoni Tur Marí, catedràtic de Fisiologia de la UIB.

Catalina Maria Mascaró Bestard obtingué, el 2017, un premi al millor Treball de Fi de Grau en Bioquímica per la Facultat de Ciències, en el curs de la convocatòria a tal efecte del Consell Social de la UIB.

La qualificació de la becària prové de les qualificacions obtingudes als estudis de grau, a més de puntuacions provinents del projecte de recerca presentat, de l’historial del grup de recerca on s’integrarà la becària i del CV del director de la tesi doctoral.

Aquesta resolució suposa la concessió d’ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la consecució del títol de doctor i l’adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea del coneixement científic que facilitin la futura incorporació de les persones beneficiàries al sistema espanyol d’educació superior i d’investigació científica (ajuts FPU). Els ajuts FPU tenen per objecte finançar les despeses derivades dels contractes predoctorals que es formalitzin entre el professorat universitari en formació i els centres d’adscripció, en aquest cas la UIB. 

Data de publicació: 30/07/2018