Escoltar

Cap a la integració dels entorns virtuals d'aprenentatge

La tesi doctoral de Victoria Marín proposa millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge emprant estratègies didàctiques que combinen eines web 2.0 i els campus virtuals universitaris 

La tesi doctoral de Victoria Irene Marín Juarros, defensada a la Universitat de les Illes Balears, s’orienta a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge a la Universitat a través de la integració didàctica dels diferents entorns virtuals utilitzats pels alumnes i els seus professors. La tesi l’ha dirigida el doctor Jesús Salinas Ibáñez, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB.

La investigadora proposa diferents estratègies metodològiques per integrar els entorns virtuals d’aprenentatge que depenen de la institució educativa, com ara els campus virtuals, amb les diferents eines web 2.0 i els serveis en línia que tant els alumnes com els professors utilitzen en el seu dia a dia per aprendre d’una manera més informal, com són les xarxes socials i els blogs.

Aquestes estratègies s’han posat en pràctica en el marc de diferents assignatures dels estudis de grau d’Educació Primària, Dret, Química i Pedagogia de la Universitat de les Illes Balears, i han estat validades pels alumnes i pel professorat. Els resultats han estat generalment positius i han permès assenyalar millores a les estratègies d’integració perquè es puguin implementar posteriorment.

Entre les conclusions a què s’ha arribat, la investigadora destaca que s’ha assolit la integració didàctica entre diferents entorns d’aprenentatge mitjançant diversos prototips i que s’han pogut identificar els principis pedagògics per al disseny d’entorns oberts d’aprenentatge.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Modelos de rediseño de acciones formativas en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Diseño y experimentación de estrategias metodológicas de integración de los entornos institucionales y abiertos
  • Autora: Victoria Irene Marín Juarros
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
  • Director: Jesús Salinas Ibáñez 

Data de publicació: 23/10/2014