Escoltar

Arsènic: del sòl a la sang a través del blat de les Índies

La tesi doctoral de José Martín Rosas desenvolupa una metodologia per determinar la bioaccessibilitat de l’arsènic que s’acumula a les plantes de blat de les Índies procedent de sòls contaminats 

La tesi doctoral de José Martín Rosas Castor, realitzada en el marc d’un conveni de doble titulació de doctorat entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Autònoma de Nuevo León (Mèxic), s’ha enfocat a l’estudi de l’acumulació i la translocació d’arsènic (As) des del sòl cap a la planta de blat de les Índies i el risc potencial per a la salut humana. La tesi l’han dirigida els doctors Víctor Cerdà i Laura Ferrer, de la UIB, i els doctors Laura Hinojosa i Jorge Luis Guzmán, de la UANL.

Durant la recerca es va avaluar la transferència d’As en cultius de blat de les Índies de tres llocs agrícoles propers a zones mineres a Mèxic, i es varen estudiar els paràmetres fisicoquímics del sòl sobre l’acumulació i la translocació d’As en el cultiu, la distribució de les espècies d’As a l’aigua, el sòl i la planta, la fitodisponibilitat d’As en el sòl agrícola, i la bioaccessibilitat d’As en el gra per a l’ésser humà.

Un mètode automatitzat d’extracció seqüencial va permetre determinar que el contingut d’As potencialment disponible per a cultius en els sòls analitzats va ser més gran que el 50 per cent de l’As total present als sòls. El contingut de ferro (Fe) i manganès (Mn) en els sòls agrícoles i de fosfat (PO43-) a l’arrel va presentar una correlació negativa amb la translocació d’As cap a la tija, atribuïda a l’efecte de l’estat nutricional del cultiu sobre els mecanismes de destoxicació de la planta, per la qual cosa l’ús de Fe, PO43- i Mn com a additius agrícoles podria disminuir la concentració d’As en la part aèria de la planta.

Les espècies inorgàniques d’As varen ser la forma predominant trobada a la part comestible per al bestiar, i el contingut d’As(III), l’espècie més tòxica, va ser superior al 33 per cent, la qual cosa suggereix un risc d’enverinament. Una metodologia versàtil, econòmica i altament sensible desenvolupada durant aquest treball va permetre determinar que la major part de l’As total contingut en el gra de blat de les Índies va ser bioaccessible (entre el 72 i el 82 per cent), és a dir, una proporció alta del metal·loide podria accedir al torrent sanguini yi representar un risc per a la salut humana.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Estudio de la acumulación y especiación de arsénico en cultivos de maíz y su riesgo potencial para la salud humana
  • Autor: José Martín Rosas Castor
  • Departament: Química
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Directors: Víctor Cerdà Martín, Laura Ferrer Trovato, Laura Hinojosa Reyes i Jorge Luis Guzmán Mar 

Data de publicació: 26/02/2016