Escoltar

Arrenca el congrés matemàtic Fifth International Summer School on Aggregation Operators (AGOP2009)

Es tracta d’una escola d’estiu dedicada a la presentació i discussió d’aspectes teòrics i aplicats de les anomenades funcions d’agregació

Dies: del 6 al 10 de juliol
Lloc: campus universitari,
carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma

Es durà a terme el congrés matemàtic Fifth International Summer School on Aggregation Operators (AGOP2009), que organitza el grup de recerca de Lògica borrosa i fusió de la informació (LOBFI) del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, en col·laboració amb el Eusflat Working Group on Aggregation Operators, de la societat Eusflat (European Society for Fuzzy Logic and Technology).

Es tracta d’una escola d’estiu i un congrés de caràcter internacional, que enguany celebra la cinquena edició, i que es dedica a la presentació i discussió d’aspectes teòrics i aplicats de les anomenades funcions d’agregació.

Les funcions d’agregació, també anomenades operadors d’agregació, són funcions amb propietats especials que es poden utilitzar per combinar principalment inputs interpretats com graus de pertinença a conjunts borrosos, graus de preferència, força de les evidències, etc. això fa que els camps d’aplicació de les funcions d’agregació siguin molts i variats: economia, biologia, educació, ciències de la computació, etc.

Hi haurà nou sessions de treball on es presentaran els 35 articles acceptats després d’un acurat procés de revisió. També estan programades dues sessions de quatre hores cada una per tractar les noves tendències i els resultats en aquest camp de recerca.

Cal destacar la concessió de quatre beques per a joves estudiants investigadors que han presentat treballs a AGOP2009. L’ajut consisteix en la inscripció gratuita al congrés, així com allotjament de franc a la residència d’estudiants de la UIB. Aquests ajuts els ha concedits la European Society for Fuzzy Logic and Technology dins el seu programa de beques EUSFLAT Student Grants Program.

Hi ha programada també una visita cultural a Miramar, on els participants rebran informació sobre la figura de Ramon Llull i el seu pensament científic. Es parlarà en particular de la influència de Llull en Leibniz (1646-1716), que culminà en la presentació de la seva famosa tesi sobre l’Ars combinatòria de Ramon Llull presentada a la Universitat de Leipzig el 7 de març de 1666.

Data de publicació: 06/07/2009