Escoltar

Aprovada la baixada de les taxes universitàries dels estudis de grau i de màster per al curs 2018-19

Les taxes dels estudis de grau i de màster oficials baixen un 10 per cent i les dels màsters professionalitzadors tenen una rebaixa del 15 per cent 

El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha aprovat la baixada dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2018-19. 

La baixada és del 10 per cent en els estudis de grau i màster oficials, i del 15 per cent  en màsters professionalitzadors.

D’aquesta manera, els preus en primera matrícula experimenten una reducció percentual del 10 per cent respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-18 en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15 per cent en el cas dels estudis de màster que habiliten o que són condició necessària per exercir activitats professionals regulades. Els preus en segona matrícula i successives, així com els preus per als serveis administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, no experimenten cap variació respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-18.

Aquesta mesura fa que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tingui un preu mitjà del crèdit de grau en primera matrícula de 16,13 euros, per davall de la mitjana estatal per al curs 2017-18 facilitada per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que va ser de 18,02 euros. 

Cal tenir en compte que des de 2014, moment en què es varen congelar els preus de matrícula, el valor de l’IPC s’ha apujat un 3,6 per cent. Si a això se suma l’estalvi en la primera matrícula per als estudiants del curs 2018-19, tot plegat seria equivalent a una reducció real d’un 13,6 per cent.

Aquesta reducció dels preus públics en primera matrícula serà assumida per la Conselleria d’Educació i Universitat i suposarà, pel que fa als estudis universitaris, a partir de les dades de matrícula real del curs 2017-18, un total de 672.706 euros.

La baixada de taxes pot suposar un estalvi de més de 200 euros.

La primera matrícula dels estudis de grau suposa un estalvi mitjà de 107,50 euros (entre 77,28 euros i 138,60 euros). Així, la matrícula d’un curs complet de grau oficial (60 crèdits) oscil·laria entre 695 euros i 1.249 euros (segons el nivell d’experimentalitat).

La primera matrícula dels màsters oficials suposa un estalvi mitjà de 183,60 euros (entre 159 euros i 199,80 euros). La matrícula d’un curs complet de màster oficial oscil·laria entre 1.433,4 i 1.800,6 euros (segons el nivell d’experimentalitat). 

La primera matrícula als màsters professionalitzadors suposa un estalvi mitjà de 264,77 euros (entre 243,90 euros i 284,49 euros, segons el màster). La matrícula d’un curs complet de màster oficial professionalitzador oscil·laria entre 1.382,4 euros i 1.612,2 euros (segons el màster), amb un estalvi mitjà de 264,77 euros. 

Documents relacionats

Data de publicació: 06/07/2018