Escoltar

Acte de presa de possessió de personal docent i investigador i personal d'administració i serveis de la UIB

Dimarts, 30 de juny de 2009, han pres possessió com a professors d’escola universitària que passen a professors titulars d’universitat

El doctor Mateu Cabot Ramis, del Departament de Filosofia i Treball Social
El doctor Miguel Ángel Miranda Chueca, del Departament de Biologia
El doctor Jaume Suñer Llabrés, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
La doctora María Dolores Tirado Bennàssar, del Departament d’Economia Aplicada
La doctora Maria Magdalena Payeras Capellà, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
La doctora Marta Jacob Escauriaza, del Departament d’Economia Aplicada

Per altra banda, el doctor Antoni Aguiló Pons ha pres possessió com a director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

Així mateix han pres possessió com a professors contractats doctors

El doctor Josep Cifre Llompart, del Departament de Biologia
La doctora Balbina Nogales Fernández, del Departament de Biologia
La doctora Maria Ballester Cardell, del Departament de Dret Públic
La doctora Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor, del Departament de Dret Públic
La doctora Elisabeth Valle Valle, del Departament d’Economia Aplicada
El doctor Antoni Aguiló Pons, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
La doctora Caterina Mercè Picornell Belenguer, del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
La doctora María Rosa López Gonzalo, del Departament de Física
El doctor David Sánchez Martín, del Departament de Física

I com a professors col·laboradors

El senyor Juan Carlos Fernández Domínguez, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
El senyor Alexandre Ferragut Garcias, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
La senyora Cristina Moreno Mulet, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
La senyora Catalina Perelló Campaner, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
La senyora Lucrecia Rubio Zarzuela, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
La senyora Iosune Salinas Bueno, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia
La senyora Olga Velasco Roldán, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia

També han pres possessió dels seus càrrecs els següents membres del personal d’administració i serveis

El senyor Jaume Munar Bernat, director de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
La senyora Catalina Morey Suau, secretària de l’Institut de Ciències de l’Educació
El senyor Ricardo Sagrera Gazeley, cap del Servei de Relacions Internacionals

Data de publicació: 30/06/2009