Escoltar

2.657 estudiants de totes les Illes Balears fan els exàmens d'accés a la Universitat els dies 17, 18 i 19 de juny

Enguany es registra un increment de 107 alumnes respecte a l'any passat

Els resultats es faran públics el 26 de juny, dia que se signen les actes de les escoles

2.657 estudiants de batxillerat-LOGSE s'han matriculat a la prova d'accés a la Universitat, convocatòria de juny, que té lloc el dimarts 17, el dimecres 18 i el dijous 19 de juny de 2008 a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

A la convocatòria de juny de 2007 varen fer la prova 2.550 estudiants, és a dir, 107 alumnes menys que els matriculats enguany.


Matriculats per illes

Dels alumnes matriculats el juny de 2008, el 81,26 % (2.159) fan les proves a Mallorca; el 9,52% (253) a Eivissa; el 8,77% (233) a Menorca, i el 0,45% (12) a Formentera.

A la convocatòria de juny de 2007, el 79,73 % (2.033) feren les proves a Mallorca; el 11,33% (289) a Eivissa; el 8,12 % (207) a Menorca i el 0,82% (21) a Formentera.


Matriculats per vies d'accés

Per vies d'accés, el major nombre de matrícules es produeix a la via de les Ciències Socials (35,47%) (969 alumnes). En segon lloc a la via de Ciències de la Salut (27, 53%) (752 alumnes). En tercer lloc la via Cientificotècnica (23,17%) (633 alumnes). El quart lloc l'ocupa la via d'Humanitats (10,58%) (289 alumnes) i en darrer terme, la via d'Arts (3,26%) (89 alumnes).

Del total d'alumnes que es presenten a selectivitat la majoria són dones, concretament el 58,41% (1.552 dones), la qual cosa representa un descens de 8 dones respecte l'any passat, que va ser de 1.560, un 61,18% dels matriculats.

131 professors, de secundària i d'universitat, participen en el procés i són membres del tribunal de la prova d'accés a la Universitat. 48 d'aquests professors s'hauran de desplaçar als diferents punts d'examen.

Els alumnes s'examinaran de 27 matèries, la qual cosa suposa que s'hauran de fer i corregir aproximadament 18.200 exàmens.


Espai Europeu d'Educació Superior

Aquesta és la darrera convocatòria en la qual els alumnes es podran matricular de llicenciatures i diplomatures, a partir de l'any acadèmic 2009-2010 s'implantaran definitivament els anomenats títols de grau, amb una durada de quatre anys, segons les directrius de l'espai europeu d'educació superior.


La prova es du a terme en diferents indrets de les Illes.

Mallorca:

  • A Palma, al campus universitari: edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, i Beatriu de Pinós i Aulari (Dibuix Tècnic i via d'Art).
  • A Manacor, a l'Institut Mossèn Alcover.
  • A Inca, a l'Institut Berenguer d'Anoia.

Menorca:

  • A l'Institut Josep Miquel Guàrdia.

Eivissa:

  • A l'Institut Sa Blanca Dona.

Formentera:

  • A l'Institut Marc Ferrer.

La prova d'accés a la Universitat de la convocatòria de setembre es farà els dies 16, 17 i 18.

Documents relacionats

Data de publicació: 17/06/2008