Escoltar

150.000 euros per a accions de cooperació al desenvolupament

Signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern balear 

Dia: dimecres, 21 de maig de 2014
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

El senyor Antonio Gómez Pérez, Vicepresident i Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni de col·laboració per dur a terme accions en matèria de cooperació al desenvolupament.

També hi han assistit la senyora Antònia Maria Estarellas, directora general de Cooperació i Immigració del Govern de les Illes Balears, el doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB, i la senyora Ruth Escribano, coordinadora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat de les Illes Balears.

El Rector ha agraït als representants del Govern balear la continuïtat i el suport en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament envers els projectes de la UIB, que gestionen el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.

La vicepresidència del Govern ha remarcat la importància de la feina conjunta entre ambdues institucions, especialment en aquests moments de tantes dificultats econòmiques, i ha destacat la coherència i l’eficiència de la feina que fa la UIB en aquest àmbit.

150.000 euros en accions de cooperació

El conveni signat avui suposa la inversió de 150.000 euros per part del Govern balear en programes i accions que desenvolupa la UIB.

Les accions que es duran a terme són:

- Educació per al desenvolupament, per incidir en valors i actituds de la ciutadania i dels universitaris, prioritzant la sensibilització, l’educació, la formació i la recerca aplicada. La UIB, a través de l’OCDS, promou accions formatives en els àmbits de la cooperació al desenvolupament, el voluntariat i la solidaritat. En aquest àmbit existeix un  programa de beques per a estudiants per fer pràctiques en països empobrits; cursos monogràfics en matèria de cooperació al desenvolupament, oberts a públic en general; un programa de sensibilització i voluntariat universitari en cooperació al desenvolupament adreçat a la comunitat universitària per propiciar la sensibilització davant la injustícia social, promoure la transformació social, impulsar el voluntariat... Per altra banda, a la UIB hi ha un Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament (CD2) que es va crear el 2006, amb serveis de documentació, biblioteca digital, etc.

- Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament generats per equips de la UIB, a realitzar en països empobrits. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 21/05/2014

Data de publicació: 20/05/2014