Escoltar

11 alumnes de la UIB guanyen els premis TFG del Consell Social

El Consell Social de la UIB reconeix els millors treballs de fi de grau del curs 2018-19 i els concedeix un premi, que constarà a l’expedient acadèmic dels alumnes, i 1.500 euros per continuar els estudis universitaris  

Ha tingut lloc el lliurament de guardons dels premis als millors TFG del Consell Social de la UIB. Aquests premis tenen com a objectiu el reconeixement acadèmic de la fi dels estudis de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i econòmiques a través dels estudis universitaris, i incentivar la continuació de la vida acadèmica a la Universitat. 

A l’acte hi han intervingut el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet; la presidenta del Consell Social de la UIB, senyora Francesca Mas; la secretària autonòmica d’Universitat, Investigació i Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, senyora Agustina Vilaret, i el secretari del Consell Social i secretari del jurat dels premis, doctor Joan March.

A la tercera edició, corresponent al curs acadèmic 2018-19, s’hi han presentat 27 sol·licituds d’alumnes que han obtingut una qualificació mínima d'excel·lent al seu TFG. Els 11 alumnes premiats són objecte de dues distincions: l'obtenció del premi es farà constar a l'expedient acadèmic dels guanyadors i rebran 1.500 euros per sufragar el cost de la matrícula del primer any d'un màster oficial, d'un altre grau oficial o d'un títol propi de postgrau a la UIB.

Premis Joan Vidal Perelló al treball de fi de grau

La novetat de la III edició ha estat la convocatòria dels premis Joan Vidal Perelló, que consisteixen en dos ajuts a TFG relacionats amb la recerca sobre un tema musical i/o l'estudi sobre música a les Illes Balears. Atès que els dos premis han quedat deserts, el jurat i la senyora Immaculada Nàcher han acordat destinar els dos premis d’aquesta edició a la Coral Universitat de les Illes Balears perquè adquireixi un piano per a l’aula artística de l’edifici Sa Riera.

També ha quedat vacant el premi per a un TFG de la Facultat d’Economia per falta de sol·licituds presentades. Per això, el jurat ha acordat de concedir un premi a un TFG relacionat amb la perspectiva de gènere i un altre premi a un TFG relacionat amb la sostenibilitat ambiental.

Els premiats són:

Premi al Treball de Fi de Grau de l’Escola Politècnica Superior

 • Pere Arbós Parets (grau d’Enginyeria Telemàtica) pel treball L’assignació de recursos en xarxes d'àrea corporal sense fils SmartBAN

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències

 • Joan Roig Abraham (grau de Bioquímica), pel treball Valoració de la presència de miARN d'interès en fluids biològics i la seva relació amb l'obesitat

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Dret

 • Laura Guarda Martínez (grau de Dret), pel treball La indemnització per dany moral en violència de gènere: 51 casos dels articles 153.1 CP i 173.2 CP

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Educació

 • Sara Bagur Pons (grau d’Educació Primària), pel treball L'autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l'educació inclusiva

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres

 • Pere Garau Borràs (grau de Llengua i Literatura Catalanes), pel treball Confecció i explotació d'un corpus oral: IBPARL

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

 • Aránzazu Rodríguez Romero (grau de Fisioteràpia), pel treball Rol de la fisioterapia y efectividad de la terapia asistida con animales y animales robóticos en personas mayores con demencia.

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Psicologia

 • Alejandro Dorado Calderón (grau de Psicologia), pel treball La influencia de la sensibilidad emocional sobre los juicios estéticos y morales: crítica a la repugnancia moral

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Turisme

 • Antoni Reina Artigues (grau de Turisme), pel treball Plan of launching an innovative idea applied to the tourism sector

Premi al Treball de Fi de Grau proposat per la USIB

 • Joana Aina Nicolau Onsurbe (grau d’Infermeria), pel treball Uso de la técnica photovoice en programas de educación y promoción de la salud comunitaria, dirigido a colectivos con un contexto socio-económico vulnerable

Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre la perspectiva de gènere

 • ·         Maria Magdalena Juan Sitjar (grau de Llengua i Literatura Catalanes), pel treball «Manolo, hazte la cena solo». Feminisme i comunicació folklòrica: la configuració artística de la revolta

Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre sostenibilitat ambiental

 • Pere Aguiló Nicolau (grau de Bioquímica), pel treball Quantificació de l'enzim Rubisco en macròfits marins: aproximacions metodològiques

Data de l'esdeveniment: 18/11/2019

Data de publicació: 14/11/2019