Escoltar

Els estudiants del grau d'Estudis Anglesos podran fer pràctiques a la Secretaria d'Estat de Seguretat

Signatura d’un acord de cooperació educativa

Els estudiants del grau d’Estudis Anglesos de la UIB podran fer pràctiques curriculars o extracurriculars, en l’ús d’idiomes, a la Secretaria d’Estat de Seguretat, entitat que farà una oferta de places mitjançant el Comandament Superior de Policia o la Zona de la Guàrdia Civil, ambdós de les Illes Balears. 

A partir del curs 2014-15 els estudiants de grau i postgrau de la UIB podran optar per fer aquestes pràctiques externes per primera vegada, arran de la signatura d’un conveni de cooperació educativa entre la Secretaria d’Estat de Seguretat i la UIB. 

Durant el primer semestre del curs acadèmic 2014-15, s'activarà l'assignatura optativa 21846 Pràctiques Externes d'Estudis Anglesos, del grau d'Estudis Anglesos. Els estudiants d’aquesta assignatura realitzaran principalment pràctiques de traducció i interpretació oral i escrita de converses simultànies, documents i informes en llengua anglesa, la qual cosa els permetrà adquirir coneixements i competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals que facilitin la seva ocupabilitat. 

L’oferta de pràctiques la farà la Secretaria d’Estat de Seguretat, i els estudiants seran tutoritzats per dues persones, designades per cada una de les entitats.

Data de publicació: 24/07/2014