Vuit centres de primària participen en el projecte Jocs cooperatius per aprendre a pensar

El projecte pretén desenvolupar el pensament crític entre els escolars de primària, amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - Ministeri de Ciència i Innovació

Vuit centres escolars de les Illes Balears participen en el projecte educatiu Jocs cooperatius per aprendre a pensar, que la Universitat de les Illes Balears ha tirat endavant aquest curs, liderat per la doctora Maria Antònia Manassero i amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri de Ciència i Innovació. Són els CEIP Santa Maria del Mar, Urbanitzacions, Bisbe Verger, Sant Antoni Abat, Arcàngel Sant Rafel, Mare de Déu del Toro, S'Aranjassa i Sa Casa Blanca.

Jocs cooperatius per aprendre a pensar pretén ensenyar alfabetització científica als estudiants d’educació primària. El format metodològic és de jocs cooperatius seriosos que ofereixen una analogia de la pràctica científica per validar els coneixements i per desenvolupar destreses del pensament crític i científic.

Durant aquest mes de desembre, els investigadors del projecte, Maria Antònia Manassero i Ángel Vàzquez, han fet la primera reunió formativa amb el professorat de les escoles per compartir el pla d’activitats i repartir el material de jocs.

Els quatre tipus de jocs (trencaclosques, daus, caixes negres i jocs de cartes) comparteixen i transmeten, a través de les activitats, una imatge adequada de la naturalesa de la ciència: la pràctica científica estudia els objectes del món natural partint d'una informació limitada i parcial.

Aquests jocs plantegen als estudiants un repte adaptat a la seva edat, la resolució competitiva del qual permet emular aspectes epistèmics i socials de la pràctica científica. En aquest cas, s'emfatitzen el desenvolupament i l'exercici de les destreses de pensament crític i científic necessàries per resoldre el repte i guanyar el joc (raonar, discutir, convèncer, col·laborar).

El resultat principal és la pràctica i adquisició de destreses de pensament crític i científic, que impliquen els aprenentatges de l'alfabetització científica; a més, les activitats de joc, adaptades a l'edat i neutrals quant al gènere, transmeten una imatge de la ciència més realista, emocionant i motivadora de les vocacions científiques.

Amb la col·laboració de la FECYT

El projecte Jocs cooperatius per aprendre a pensar té la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – Ministeri de Ciència i Innovació, i el suport de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, una estructura que té com a objectiu contribuir a dinamitzar la divulgació de la cultura científica i de la innovació. Per això, s’encarrega d'impulsar, vehicular i donar suport a les iniciatives sorgides en el si de la comunitat universitària que tinguin com a objectiu transmetre el coneixement científic i tecnològic que es genera a la Universitat, i fomentar la cultura científica entre la societat. La UCCI està acreditada com a membre de la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació de la FECYT.

logo fecyt

Notícies relacionades

 

Data de publicació: 29/12/2021