Unes jornades analitzen a la UIB la intertextualitat i les marques clàssiques en la lírica espanyola i catalana del darrer terç del segle XX

Jornades Tradició Clàssica i Intertextualitat en la Lírica Postmoderna Peninsular

Dies: 17, 18 i 19 de gener de 2011
Hora: de 16 a 20 hores
Lloc: laboratori de Filologia Espanyola, edifici Ramon Llull,
campus universitari, Palma

El grup de recerca de la UIB Renovació dels Llenguatges Poètics en la Literatura Espanyola del Segle XX: Estètica i Recepció, encapçalat pel doctor Francisco Díaz de Castro, catedràtic de Literatura Espanyola de la Universitat, organitza les Jornades Tradició Clàssica i Intertextualitat en la Lírica Postmoderna Peninsular.

Aquestes jornades es corresponen amb una de les activitats d’impacte desenvolupades en el marc del projecte de R+D «Direccions estètiques de la lírica postmoderna a Espanya i poètiques en contacte: intertextualitat, interartisticitat i interculturalitat», projecte concedit a aquest grup de recerca, al qual pertanyen també professors i especialistes en poesia actual de la UIB i de les universitats de Jaén, de Màlaga i del País Basc.

L’objectiu d’aquestes jornades és difondre part dels resultats científics a què ha arribat aquest grup de rercerca sobre les propostes de la lírica actual des del punt de vista de l’especificitat postmoderna i, en particular, entesa com a «escriptura palimpsestuosa» en contacte tant amb la tradició clàssica com amb altres textos.

En la reflexió sobre aquestes propostes interessa, així mateix, la relació entre les tradicions poètiques peninsulars en diferents llengües de l’Estat des d’una òptica intercultural. El darrer dels mòduls d’estudi el constitueixen els eixos tradició-ruptura, continuïtat-discontinuïtat, que en una visió transversal s’endinsa en la poesia d’autoria femenina i en la conformació identitària de nous subjectes poètics que sancionen o neguen la seva validesa a través del diàleg intertextual amb la tradició.

En les ponències s’estudiaran les característiques de la poesia d’Amalia Bautista, Víctor Botas, Luis Alberto Cuenca, Aurora Luque, Miguel Ángel Velasco i de la tradició clàssica en la poesia catalana recent.

Les jornades les coordina la doctora Almudena del Olmo, professora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB i investigadora del grup de recerca de la UIB Renovació dels Llenguatges Poètics en la Literatura Espanyola del segle XX: Estètica i Recepció.

Data de l'esdeveniment: 17/01/2011

Data de publicació: 14/01/2011