Una nova professió, la de gestor de la innovació tecnològica, s'erigeix com a impulsora de la nova economia posterior a la crisi

Promotors tecnològics de les Illes Balears és una iniciativa de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació per promoure una nova figura professional, la d’agent dinamitzador de la innovació tecnològica a les empreses i institucions. Es tracta d’una figura clau per avançar de forma efectiva cap a una economia menys dependent de la rajola. El projecte, que inclou formació i experiència professional amb tutors, prepara la seva quarta edició, que comença el mes d’octubre. Els seus alumnes són el viver del futur.

Introducció

La crisi econòmica ha estat l’avís definitiu. El salt cap a una economia del coneixement, diversificada i menys dependent de la construcció i del turisme massiu, no es farà només amb paraules. La política del Govern balear passa per assolir que les empreses, incloses les turístiques, siguin cada vegada més competitives i tecnològiques, cosa per a la qual es requereix que incorporin la innovació entre les seves prioritats. La Direcció General d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació incentiva aquest tipus de programes, i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una de les entitats que els desenvolupa, els crea i els llança.

Entre els que s’adeqüen més bé a les exigències de la nova economia que ha de sorgir després de l’actual crisi hi ha el que porta el nom de Promotors tecnològics de les Illes Balears, un programa especialitzat en gestió interna de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) que no consisteix tan sols a donar formació remunerada durant sis mesos, sinó que a més a més té una part molt àmplia d’experiència professional, amb tutors a les empreses i els organismes que hi participen.

Alguns casos que obren camí

Els alumnes s’incorporen a les firmes i entitats que s’afegeixen al programa, on fan un diagnòstic de les oportunitats que té l’organització per innovar i agafar el tren del futur. A partir d’aquí elaboren un projecte, cerquen finançament i el posen en marxa. En molts de casos es queden a treballar a l’empresa que els ha acollit. Del projecte ja se n’han fet tres edicions. El 7 de setembre acaba el termini d’inscripció de la quarta. A l’anterior s’hi varen inscriure més de cent persones i n’hi varen poder participar vint-i-tres.

Melisa del Cerro, que va realitzar la carrera de Turisme i actualment treballa a la Direcció General de R+D+I, va ser una de les pioneres, atès que va formar part de la primera promoció. “Em va interessar pel fet de ser quelcom innovador i desconegut”, argumenta. “Ara mateix”, continua, “sóc consultora i duc tot el que està relacionat amb els promotors tecnològics i amb la gestió d’altres iniciatives de la Direcció General, incloent-hi la forma d’articular-les a través del Pla de ciència, tecnologia i innovació aprovat de nou i vigent fins al 2012”.

Entre els que es varen apuntar a la tercera edició, hi ha Lluís Amengual, que va fer el diagnòstic de la Fusteria Vicens durant el mes de novembre de 2008 i, a partir d’aquí, va fer unes propostes d’innovació. Ara fa feina com a promotor tecnològic en una fundació dedicada al medi ambient. “Vaig estudiar Ciències Ambientals i Enginyeria, tot seguit vaig fer un màster en Gestió Empresarial i després vaig entrar a Promotors tecnològics a través d’un company d’Eivissa que em va avisar i engrescar”, explica. “Em va semblar atractiu”, prossegueix, “pel meu interès pels temes d’innovació, sobre els quals no hi havia res més, i perquè era un curs remunerat; a més a més m’agrada que aquesta feina t’obligui a estar permanentment atent per aportar noves idees d’innovació que puguin interessar l’empresa per a la qual treballes”.

Asunción Sánchez, doctora en Ciències Químiques, treballa com a promotora tecnològica a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. Pertany també a la tercera promoció. “Em va absorbir”, recorda rememorant que fa un any i mig ja va fer un curs relacionat amb aquesta matèria a Madrid. “Quan em vaig assabentar que a Mallorca existia el programa Promotors tecnològics, vaig veure que et donaven formació, després t’oferien experiència professional, que et serveix per saber si t’agradarà la feina, i a més a més et donaven una remuneració, i vaig pensar que era una oportunitat molt bona, sabent que a nivell nacional hi ha molta demanda d’aquest tipus de professionals”.

Tomeu Crespí va estudiar enginyeria tècnica en Disseny Industrial i després va fer un segon cicle d’Organització Industrial, ambdues coses al Politècnic de València. Ara és promotor tecnològic del Consorci de la Platja de Palma, una posició clau davant els plans immediats de remodelació de la zona. “El curs em va permetre conèixer el procés de la innovació des d’una altra perspectiva, no sols com a meres idees i conceptes, sinó també tot el treball que hi ha al darrere, eines, cerques, gestió de projectes…”, comenta congratulant-se de la part pràctica del programa.

Matèries com l’esquema i el mapa de la innovació a Espanya, la forma de cercar finançament per a aquest tipus de projectes, patents, propietat intel·lectual, la manera de fer propostes de finançament i de veure quines línies de subvenció tecnològica existeixen, són alguns dels aspectes que s’estudien al llarg del curs. La informació completa es troba a la web www.promotorstecnologics.com.

Vigilants de la innovació

Són, com descriu Asunción Sánchez, vigilants de la innovació. Si d’aquesta vigilància n'acaben sortint ajudes de finançament per poder-la aplicar, la seva feina haurà estat fructífera. Un exemple a seguir per altres empreses i institucions. Un camí de futur cap a l’anhelada societat del coneixement.

Com indica la web del projecte, cada participant de la nova edició rebrà un mínim de 87 hores de formació teòrica. Posteriorment s’incorporarà a una empresa per un període màxim de 5 mesos. “L’objectiu últim d’aquesta fase”, apunten des de la Direcció General d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, “és que el promotor sigui capaç de preparar i presentar un projecte innovador de l’empresa, susceptible de ser finançat en una convocatòria pública”.

Durant els sis mesos del programa els alumnes rebran una beca inicial de 700 euros, que augmentarà 100 euros mensualment en funció dels objectius que vagin assolint. La quarta edició començarà el 5 d’octubre de 2009 i acabarà el 31 de març de 2010.

Fitxa tècnica

Programa Promotors tecnològics:
IV edició del programa Promotors tecnològics: programa de beques de formació laboral.

El desenvolupa la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb el suport de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Coordinadora:
Isabel Ferretjans
Responsable del Departament d’Emprenedoria i Formació Aplicada
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Edifici Javier Coll
C/ de Passatemps, 241
07120 Son Sardina (Illes Balears)
Tel.: 971 17 25 46 Fax: 971 25 96 75
E-mail: francesca.estarellas@uib.es
http://www.promotorstecnologics.com/

Documents relacionats

Data de publicació: 01/09/2009