Un grup de neuropsicòlegs de la UIB analitzen la dinàmica de l'activitat cerebral en pacients de dolor crònic

La recerca, que s'inicià el 2005, ha palesat un dèficit en els mecanismes d'habituació davant estímuls dolorosos en el sistema somestèsic d'aquests pacients, és a dir, al sistema sensorial responsable de la detecció i el processament d'estímuls com el tacte, la temperatura o la sensació de posició i moviment a l'espai

Un grup d'investigadors del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears (Carolina Sitges, Catalina Alorda i Rubén Miranda), dirigits pel doctor Pedro Montoya, del grup Neurodinàmica i Psicologia Clínica del IUNICS (UIB-CAIB), com també José Javier Campos (Universitat Complutense de Madrid) i Raúl Izquierdo (Unitat Mèdica de Valoració de Discapacitats de l'INSS - Illes Balears), i nicià una línia de recerca amb l'objectiu de conèixer com processa el dolor el cervell dels pacients amb fibromiàlgia i establir, si n'hi ha, les diferencies d'aquest procés amb el que duu a terme un subjecte diguem-ne "sa".

L'apropament al procés cerebral del malalts de fibromiàlgia s'ha realitzat en virtut de tres projectes de recerca successius, tots amb finançament del Ministeri de Ciència i Tecnologia. Després d'abordar l'estudi del processament cerebral en malalts de fibromiàlgia mitjançant tècniques d'encefalografia, ara el grup d'investigadors assaja tècniques de fRMN (ressonància magnètica funcional) en experiments que tracten d'esbrinar quin és el mecanisme pel qual s'estableix un determinat dolor de manera crònica.

L'anàlisi amb fRMN ha permès identificar quines estructures cerebrals desenvolupen un paper més essencial en aquest procés de sensibilització al dolor. I, sobretot, quina és la comunicació existent entre aquestes diferents àrees. Entre d'altres troballes, el grup ha palesat un dèficit en els mecanismes d'habituació davant estímuls dolorosos en el sistema somestèsic dels pacients amb dolor crònic, és a dir, al sistema sensorial responsable de la detecció i el processament d'estímuls com el tacte, la temperatura o la sensació de posició i moviment a l'espai.

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 04/04/2008