Un centenar d'alumnes de segon de batxillerat fan la prova pilot d'admissió als estudis de grau d'Educació Infantil i Primària (PAP_Educ)

El passat mes de desembre presentàrem a la UIB les línies mestra del Pla de millora de la formació inicial del professorat, que es començaria a aplicar el curs 2018-19 als estudis d’Educació Infantil, d’Educació Primària i al Màster en Formació del Professorat de la UIB. Tant el Govern balear com la UIB convenien en la importància de millorar la formació del professorat com a element imprescindible de qualitat i innovació, i, per això, es va constituir un grup de treball per optimitzar la coordinació entre les dues institucions. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el Pla cap a l’èxit educatiu i el Pla quadriennal de formació del professorat de la Conselleria i en el Programa de millora de la formació inicial dels estudis de mestre i de professorat de secundària (PM_FIP) de la UIB.

Entre els canvis que es proposaven hi havia el de fer un estudi pilot per desenvolupar unes proves específiques que tenien l’objectiu de valorar la competència comunicativa en castellà i en català, la competència logicomatemàtica, la comunicació efectiva, les habilitats interpersonals, l’ajust psicològic, la motivació intrínseca i l’orientació vers el desenvolupament professional. Aquestes proves s’implantaran, de manera efectiva i per primera vegada, a l’alumnat que demani ser admès per al curs 2020-21, amb l’objectiu d’atreure les persones més adequades per ser docents.

L’any 2017 va començar la recerca per a l’elaboració de proves de selecció d’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres d’infantil i de primària, i hi participaren mestres i directors de centres d’educació infantil i primària i de professorat de la UIB. Es va dur a terme en el marc de la Convocatòria de projectes de recerca i innovació orientats a la millora de la formació inicial del professorat (PRI_FIP), de la Conselleria d’Educació i Universitat i l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE-UIB).

En aquest sentit, es va fer una anàlisi de l’estat de la qüestió en l’àmbit internacional (2017-18); una trobada de feina amb professorat de la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia), i un taller amb universitats de l’Estat espanyol i amb professorat dels centres educatius de les Illes i de la UIB.

El curs 2018-19 va començar el procés de disseny de les proves, per al qual es crearen tres equips de treball:

1. Competència comunicativa i raonament crític (CCRC)

2. Competència logicomatemàtica (CLOM)

3. Entrevista personal

Entre els mesos de gener i març de 2019, experts de l’Estat espanyol han dut a terme la validació de les proves. I, entre els mesos d’abril i maig de 2019, s’ha fet la prova pilot, en la qual han participat un centenar d’alumnes de setze centres educatius, aproximadament.

Pròximament es farà un taller amb tot l’equip de la recerca de l’elaboració de proves de selecció d’alumnat per accedir a la formació inicial de mestres d’infantil i de primària per fer la revisió final i l’aprovació, si escau, de les proves.

Data de publicació: 08/04/2019