Segona edició de MENTORiment: mentories i tallers per a 166 alumnes amb altes capacitats d'arreu de les Illes Balears

Enguany inauguram MENTORiment en femení per promoure els estudis tecnològics entre les dones 

Inauguració
Dia: dissabte, 12 de gener de 2019
Hora: 10 hores
Lloc: sala d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, campus universitari, Palma 

La inauguració serà a càrrec de:

  • Doctora Rosa Isabel Rodríguez, vicerectora d’Estudiants i directora del PACiS
  • Senyor Jaume Ribas, director general d’Innovació i Comunitat Educativa
  • Doctor Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat
  • Doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la UIB

A les 11.15 h, el senyor Miquel Flexas Sampedro, expert en innovació educativa, parlarà de: «L’educació més enllà de les notes».

La Universitat de les Illes Balears, a través del Programa d’atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals (PACiS) i en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, inauguram la segona edició del programa MENTORiment, que acollirà estudiants de tercer, quart d'ESO i batxillerat amb altes capacitats de les Illes Balears, amb la intenció de col·laborar en el seu enriquiment extracurricular.

Als centres educatius de les Illes Balears hi ha detectats 1.050 alumnes d’altes capacitats, 239 dels quals (193, a Mallorca; 17, a Menorca, i 29, a Eivissa i Formentera) podrien acollir-se al programa MENTORiment.

Algunes dades del MENTORiment 2019-20:

S'han inscrit als tallers 166 estudiants de Mallorca, Menorca i Eivissa. D'aquest alumnat, 130 són de Mallorca, 12 de Menorca i 24 d'Eivissa.

S’ofereixen un total de 25 tallers, 14 més que a la primera edició.

Augmenta el nombre de mentors: hi participen 30 mentors (l'any passat varen ser 13).

Enguany s’amplien de manera significativa les àrees de coneixement que es treballaran. Hi sumam, respecte de la primera edició, les àrees de Filosofia, Economia, Ciències de la Comunicació, Dret, Art, Tecnologia i Disseny.

Es manté la participació de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i enguany s'hi incorporen l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASDIB) i el CESAG.

MENTORiment en femení

Una de les principals novetats d'enguany ha estat la implementació de MENTORiment en femení, una línia de mentories adreçades a les joves interessades en les àrees de Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques (STEM). Impartiran els tallers doctores i professores investigadores que són exemple del fet que la ciència també és cosa de dones.

MENTORiment a Menorca i Eivissa

Per reduir els desavantatges de la insularitat i acostar les experiències que ofereix MENTORiment a tot el territori balear, enguany s’ofereixen tres tallers a Menorca i Eivissa, adreçats a la població resident a aquestes illes, per la qual cosa també se'n farà una sessió a Mallorca.

Participació d’alumnat de centres educatius privats

La participació d'alumnat de centres educatius privats també és una de les novetats d'enguany.

La durada del programa d'aquesta segona edició està planificada entre els mesos de gener i maig per no interferir en la preparació dels exàmens finals i la PBAU dels participants de batxillerat. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 12/01/2019

Data de publicació: 10/01/2019