Presentació del quart informe de situació de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB

Dia: dimecres, 22 d'octubre de 2008
Hora: 11 h
Lloc: Son Lledó, campus universitari,
cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

Presentació del quart informe de situació que elabora l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears.

L'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears s'encarrega d'analitzar, difondre i garantir el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis). Igualment, es treballa en l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en el cas de les persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o amb risc d'exclusió social, àrea que ha estat vinculada des de l'inici a l'Observatori.

Hi assistiran el doctor Martí March, vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària; la doctora Esperança Bosch, directora de l'Oficina; i la doctora Victòria Ferrer, responsable d'igualtat d'oportunitats en matèria de gènere.

Documents relacionats

Data de publicació: 22/10/2008