Presentació a la UIB de la revista digital sobre recerca, recursos i bones pràctiques educatives "Innov[IB]"

< http://innovib.cat/ >

CanalUIB

Dia: dimarts, 30 de novembre de 2010
Hora: 13 hores
Lloc: sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya,
campus universitari, Palma

Tindrà lloc l’acte de presentació de la revista Innov[IB], a càrrec del senyor Miquel Perelló, director general d’Innovació i Formació del Professorat; la senyora Maria Alorda, cap d'Innovació i Formació del Professorat; el doctor Miquel F. Oliver, director de la revista i professor de la UIB; el doctor Joan Jordi Muntaner, director del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB; i el doctor Martí March, vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, de la Universitat de les Illes Balears.

El senyor Joan Badia, subdirector general en funcions de Planificació Acadèmica Universitària i de l’Espai Europeu d’Educació Superior de la Generalitat de Catalunya i director de la revista Escola Catalana, impartirà la conferència inaugural «Revistes educatives i desenvolupament professional del professorat». Presentarà el ponent la senyora Margalida Barceló, subdirectora de la revista Innov[IB] i cap del Servei de Formació del Professorat.

La revista Innov[IB] es una publicació amb finalitats educatives i d’investigació, que té l’objectiu de donar la màxima difusió als treballs realitzats pel professorat als centres educatius de les Illes Balears i a la Universitat, centrant-se, sobretot, en tot el que fa referència a la innovació pedagògica i als recursos educatius. És una publicació de periodicitat anual adreçada a tota la comunitat educativa de les Illes Balears.

Així mateix, inclou una secció dedicada als treballs guardonats en l’edició dels Premis a Experiències Educatives convocats per la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears.

Innov[IB] és una revista digital que s’emmarca en el projecte Redined, una xarxa de bases de dades d’informació educativa creada pel Ministeri d’Educació.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 30/11/2010

Data de publicació: 29/11/2010