Noves tecnologies per adaptar l'ensenyament a l'estil d'aprenentatge de cada alumne

La tesi doctoral de Josep Lluís Monteagudo dissenya un model d’ensenyament-aprenentatge basat en l’adaptació dels materials didàctics hipermèdia a les característiques de cada alumne

La tesi doctoral de Josep Lluís Monteagudo Vidal, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa l’adaptació dels materials didàctics hipermèdia als estils d’aprenentatge dels alumnes per millorar de manera significativa els resultats de l’experiència d’ensenyament-aprenentatge. La tesi l’han dirigida el doctor Jesús M. Salinas Ibáñez, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB, i el doctor Ferran Virgós Bel, de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

El treball de Josep Lluís Monteagudo, que és professor a la Universitat d’Andorra, té com a objectiu principal la proposta d'un model d'ensenyament-aprenentatge anomenada ADEA (Atenció a la Diversitat mitjançant els Estils d'Aprenentatge) pel fet que basa la pràctica educativa en l'adaptació dels materials didàctics hipermèdia a les característiques pròpies dels alumnes. El primer pas de l'aplicació del model consisteix en el diagnòstic de l'estil d'aprenentatge de l'alumne mitjançant la utilització dels instruments de classificació dels estils. Un cop s’han agrupat els alumnes per estils, es procedeix a presentar-los els materials hipermèdia adaptats els seus estils d'aprenentatge. Un cop duta a terme l'experiència d'ensenyament-aprenentatge, s’avalua l'increment del coneixement per comparar-ho amb l'increment obtingut mitjançant la utilització de materials estàndard. 

L'anàlisi estadística dels resultats demostra que el model ADEA presenta una millora significativa en els resultats acadèmics d'aquells subjectes que exhibeixen un estil d'aprenentatge visual i que, a més, obtenen uns resultats acadèmics previs insuficients (notes de la prova inicial entre 0 i 4). 

El treball de Josep Lluís Monteagudo s'emmarca en els creixents esforços que s'estan fent en aquests últims anys amb l'objectiu d'incorporar els mitjans tecnològics a l'àmbit educatiu en general i a l'ensenyament d'anglès en el nostre cas en particular. 

La diferència principal que presenta el treball consisteix en una interpretació del terme atenció a la diversitat com a diversitat d'estil d'aprenentatge. A partir d'aquí es fonamenta la incorporació de les tecnologies a les aules en una sòlida base teòrica que justifica la utilització d'aquests mitjans, allunyant-se d'aquesta manera de la ingènua visió instrumentalista de les eines tecnològiques que creu que aquests mitjans comporten, per si sols, una millora en l'aprenentatge.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Los estilos de aprendizaje en el diseño de materiales hipermedia: La Enseñanza de Inglés como campo de investigación. La experiencia de la UdA
  • Autor: Josep Lluís Monteagudo Vidal
  • Programa de doctorat: Interuniversitari en Tecnologia Educativa
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Directors: Jesús M. Salinas Ibáñez i Ferran Virgós Bel

Documents relacionats

Data de publicació: 08/09/2014