Nanotecnologia de la UIB al servei de la qualitat ambiental

CanalUIB

Un equip d'investigadors del grup de recerca en Química Analítica, Automatització i Medi Ambient del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears han dissenyat un sistema automàtic d'anàlisi de mostres de sòl i d'aigua basat en l'ús de nanotecnologia acoblada a tècniques cromatogràfiques que ha de permetre identificar amb gran rapidesa l'existència o no de contaminants orgànics generats per l'activitat humana.

La recerca s'ha publicat recentment a la revista Analytical Chemistry, una publicació de l'American Chemical Society que és la de major impacte en l'àrea de coneixement de la química analítica general. La recerca s'inscriu en el marc del projecte Métodos analíticos automáticos basados en fraccionamiento dinámico para determinar la biodisponibilidad de contaminantes ambientales en suelos, sedimentos y residuos sólidos (CTM2010-17214), que ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Pla nacional de R+D+I.

Dins el mateix projecte nacional s’ha desenvolupat un altre sistema d'anàlisi que també integra nanomaterials per avaluar la fracció més tòxica de metalls (anomenada fracció bioaccessible), i més concretament Cr(VI) o cromat en mostres de sòls o aigües per poder detectar abocaments industrials incontrolats. El sistema proposat, que és portàtil i automàtic, ha estat publicat a la revista internacional Analytical and Bioanalytical Chemistry.
 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 08/08/2011

Data de publicació: 29/07/2011