Nanopartícules de plata: una nova estratègia per fer front al SARS-CoV-2?

Un estudi de la Universitat de les Illes Balears revela el potencial antiviral de les nanopartícules de plata per combatre els coronavirus causants de malalties respiratòries com la COVID-19 

És ben sabut que hi ha coronavirus humans que es distingeixen per la capacitat de generar epidèmies o pandèmies, amb les malalties corresponents. Es caracteritzen, majoritàriament, per causar dificultats respiratòries greus, com ara la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV), la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS-CoV) i, actualment, el SARS-CoV-2. Aquest darrer ens ha afectat des del desembre de 2019 de manera explosiva i incontrolada, i ha causat la mort de més de 4,5 milions de persones a tot el món.

El desenvolupament de les vacunes ha suposat un gran avanç, però la comunitat científica considera que cal investigar si algunes alternatives que s'han desenvolupat amb èxit els darrers anys podrien atenuar l'avanç de la pandèmia.

En aquesta línia, un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears estudia l’efecte protector de les nanopartícules de plata enfront d’alguns virus. Com a resultat d’aquesta recerca, els investigadors de la UIB han publicat recentment un article a la revista científica WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology, en el qual s’analitzen i es discuteixen estudis in vivo i in vitro de l'efecte de les nanopartícules de plata sobre els virus que causen malalties respiratòries, per fomentar, especialment, l'enteniment de la possible interacció de les nanopartícules de plata amb el SARS-CoV-2.

L'estudi se centra en estudis toxicològics in vivo de les nanopartícules de plata i en una extrapolació de dosis a humans per determinar la via d'administració principal. Es pot concloure que l'ús de les nanopartícules de plata com a possible tractament per al SARS-CoV-2 podria ser viable, basant-se en la comparació del comportament del virus amb altres virus similars en estudis in vivo. Finalment, se suggereix que la via de tractament més idònia en termes de menor grau d'efectes adversos és per inhalació.

Aquest estudi és part de la tesi doctoral de María Fernanda Pilaquinga, alumna del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química de la UIB, i fruit de la col·laboració del Departament de Química del la UIB amb la Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador i el Laboratorio de Inmunología y Virología de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Referència bibliogràfica

Fernanda Pilaquinga, Jeroni Morey, Marbel Torres, Rachid Seqqat, María de las Nieves Piña (2021). Silver nanoparticles as a potential treatment against SARS-CoV-2: A review. WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology, vol. 13 (5), e1707. https://doi.org/10.1002/wnan.1707. 

Data de l'esdeveniment: 13/09/2021

Data de publicació: 13/09/2021