Més flexibilitat i participació per millorar la gestió d'espais naturals protegits: el cas de Doñana

La tesi doctoral de Pablo Fernández Méndez explora el paper de la recerca i la participació de grups d'interès per facilitar canvis cap a la sostenibilitat en espais com Doñana, recolzant-se en la comprensió de la rigidesa institucional que frena aquest canvi 

A causa del creixent impacte de les activitats humanes sobre els sistemes de suport vital de la Terra, hi ha una necessitat urgent d'un ús sostenible dels recursos naturals i els ecosistemes. La tesi doctoral de Pablo Fernández Méndez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, tracta sobre les condicions institucionals necessàries per a aquest canvi en regions que inclouen espais naturals protegits, utilitzant com a estudi de cas la gestió de l'aigua i la conservació d'aiguamolls a Doñana. 

En particular, l'investigador se centra en la necessitat d'enfocaments flexibles, participatius i adaptatius en l'elaboració de polítiques i la presa de decisions, per abordar millor la incertesa de les nostres accions de gestió sobre els recursos naturals i els ecosistemes complexos. Per això, aborda tres preguntes d'interès de recerca interrelacionades: avaluar la utilitat d'un programa de recerca-acció participativa per introduir canvis innovadors a Doñana; millorar, mitjançant anàlisis històriques, la comprensió de l'origen de certes rigideses institucionals identificades durant el programa anterior, relacionades amb la coneguda dicotomia «desenvolupament econòmic» –agrícola, en aquest cas– enfront de «conservació de la naturalesa» –aiguamolls– (tots dos molt dependents dels recursos hídrics); i examinar el paper històric de l’emprenedoria en tots dos pols, així com el del discurs regeneracionista hidràulic de principis del segle XX en la seva relació amb els interessos politicoeconòmics i el poder. L'estudi de l'origen històric de la rigidesa institucional és molt rellevant, ja que representa un obstacle que dificulta la innovació i, per tant, podria prevenir potencials transicions cap a la sostenibilitat en el present. A Doñana, les rigideses identificades semblava que impedien avanços innovadors per a la gestió sostenible de l'aigua tant per al desenvolupament socioeconòmic com per millorar l'estat de conservació dels aiguamolls.

El programa de recerca-acció va permetre el desenvolupament col·laboratiu, al costat de grups d'interès i prenedors de decisions, d'una sèrie de recomanacions de política per millorar la gestió de l'aigua i la conservació d'aiguamolls a Doñana i l'estuari del Guadalquivir. El programa es va recolzar en una recerca preparatòria sobre gestió adaptativa a la Colúmbia Britànica (Canadà), on va ser concebuda i implementada per primera vegada a gran escala a la fi del segle XX. D'altra banda, les anàlisis històriques varen permetre identificar tres mecanismes que, en conjunció, explicaven els orígens històrics de la rigidesa institucional en Doñana: el discurs hidràulic regeneracionista, que facilitava la mobilització política i el poder des de dalt cap avall, i indicava la possibilitat de rendiments econòmics creixents als actors locals; (2) el mateix acte-reforç del procés en l’àmbit local; i (3) un component local d’emprenedoria que va actuar com a mecanisme d'acció en un entorn de gran incertesa tant socioeconòmica com ecològica. El coneixement adquirit durant la recerca va permetre elaborar una sèrie de possibles vies per a la transició cap a la sostenibilitat a la regió de Doñana. 
Aquesta tesi es va elaborar a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, UIB-CSIC) i l'Estació Biològica de Doñana (EBD), i ha estat dirigida pels doctors Luis Santamaría (EBD) i Jaime M. Amezaga (Universitat de Newcastle). Així mateix, la tesi ha tingut com a ponent a  la UIB la doctora Elena García-Valdés Pukkits, del Departament de Biologia.


Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Facilitating transitions towards adaptive governance and management in estuarine soci-ecosystems: Institutional analysis and action research in the Doñana region 
  • Autor: Pablo Fernández Méndez
  • Programa de doctorat: Biologia
  • Departament: Biologia
  • Directors: Luis Santamaría i Jaime M. Amezaga 

Data de publicació: 07/05/2015