Manifest de la Facultat d'Educació

La Junta de Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears, reunida en sessió ordinària en data 9 de juny de l’any en curs, per unanimitat, ha acordat emetre el següent comunicat en relació amb la situació actual del sistema educatiu:

La situació de conflicte permanent i obert entre els responsables de la Conselleria d’Educació i els seus treballadors, el col·lectiu docent, ha generat i genera importants disfuncions al sistema educatiu. 

Acaba ara un curs i no sembla que hi hagi una solució al conflicte plantejat. El conjunt de la comunitat educativa no pot seguir patint aquesta problemàtica i iniciar un nou curs amb tantes incerteses. En surt perjudicada la qualitat de l’educació com també els seus agents: famílies, alumnat, professorat i la mateixa Administració educativa. Les dades de rendiment acadèmic a la nostra comunitat autònoma no permeten que la situació es continuï degradant encara més. Només cal recordar que ocupam els darrers llocs de l’Estat espanyol pel que fa a rendiment acadèmic, i que les dades d’abandonament escolar es troben entre les que més alts nivells assoleixen. L’opció per un sistema educatiu de qualitat només es pot fer amb l’acord i complicitat de tota la comunitat educativa. Altres tipus d’estratègies que no comptin amb aquests agents estan abocats al fracàs i a generar encara més deteriorament del sistema. 

Per tot el que hem exposat, aquesta Junta reclama la urgent reactivació de les negociacions entre les parts en conflicte, i evidencia la necessitat que l’inici del proper curs es faci amb la major normalitat possible. 

Palma, 9 de juny de 2014

 

La Junta de Facultat d’Educació 

Documents relacionats

Data de publicació: 12/06/2014