Lectura de manifest conjunt entre totes les universitats espanyoles

El Rector de la UIB llegirà el manifest de la CRUE en defensa de la Universitat pública 

Dia: dimecres, 30 d’abril de 2014
Hora: 12 hores
Lloc: davant Son Lledó, campus universitari, Palma 

Les restriccions pressupostàries dels darrers anys han posat en risc en el conjunt del sistema universitari espanyol els principis rectors de les últimes dècades, la igualtat d'oportunitats, l'equitat, el mèrit, el servei públic, la recerca i la transferència del coneixement, l'estabilitat i la perspectiva professional de les plantilles universitàries.

Ateses les repetides afirmacions d'una perspectiva de millora econòmica a Espanya, els rectors de totes les universitats espanyoles han elaborat un manifest conjunt que llegiran tots els rectors alhora dimecres, dia 30 d’abril, a les 12 hores, per demanar l’acabament de les mesures excepcionals que afecten l'estudi, l'activitat docent i la recerca. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 30/04/2014

Data de publicació: 29/04/2014