La tesi doctoral de María Visitación Sanchón estudia com l'estatus social subjectiu influeix en les desigualtats i en la salut de les dones immigrants llatinoamericanes a Cantàbria

La tesi doctoral de María Visitación Sanchón Macías, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia les característiques socioeconòmiques i l’estatus social subjectiu de les dones immigrants llatinoamericanes residents a Cantàbria i analitza la seva relació amb la salut. A més, explora els determinants de l’estatus social subjectiu i com les dones expliquen la influència d’aquests en les seves trajectòries de salut.

L’estudi Influencia del estatus social subjetivo en la salud de las mujeres inmigrantes latinoamericanas residentes en la Comunidad de Cantabria l’han dirigit les doctores Denise Gastaldo, de la Universitat de Toronto, i Dolores Prieto, de l’Observatori de Salut Pública de Cantàbria, i el doctor Andreu Bover, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.

Documents relacionats

Data de publicació: 22/01/2013