La tesi doctoral de Cristina Núñez estudia les variables que intervenen en les indisposicions laborals en una empresa sociosanitària pública

La tesi doctoral de Cristina Núñez Fernández, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia la relació entre les indisposicions laborals i diferents paràmetres sociolaborals de caràcter sociodemogràfic i laboral en el context d’una empresa sociosanitària pública de les Illes Balears durant un període de 16 anys.

L’estudi Variables determinantes de las indisposiciones laborales: análisis en una empresa sociosanitaria pública de Baleares (1995-2010) l’han dirigit els doctors Ángel Arturo López, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, i Macià Tomàs, del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la doctora Margalida Gili, del Departament de Psicologia.

Documents relacionats

Data de publicació: 18/01/2013