La tesi doctoral de Beatriu Pons proposa la metodologia per projectes per millorar les capacitats en TIC a secundària

La tesi doctoral de Beatriu Pons Comella, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa la metodologia didàctica per projectes per millorar les competències en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de forma natural dins els processos d’aprenentatge dels alumnes de secundària de les Illes Balears. L’estudi Disseny d’un programa de capacitació en competències bàsiques TIC per a alumnes de secundària l’ha dirigit el doctor Jesús Salinas Ibáñez, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Documents relacionats

Data de publicació: 08/03/2013