La tesi d'Antoni Aguiló, defensada a la UIB, analitza les aportacions de Boaventura de Sousa Santos a la teoria social i política. Departament de Filosofia i Treball Social

La tesi doctoral d’Antoni Jesús Aguiló, titulada Procesos de globalización, democracia radical y emancipación humana en la teoría social y política de Boaventura de Sousa Santos, defensada a la Universitat de les Illes Balears, planteja la necessitat de construir i difondre un nou sentit comú polític de caràcter participatiu, solidari, intercultural i postcolonial que sigui capaç d’ampliar els processos de democratització de la societat i eliminar els enclavaments autoritaris que obstaculitzen el desenvolupament d’una democràcia participativa d’alta qualitat. Amb aquest objectiu, la tesi del doctor Aguiló estudia el significat i les relacions que s’estableixen entre els conceptes de “globalització”, “democràcia” i “emancipació social” en la teoria social i política crítica del sociòleg portuguès Boaventura de Sousa Santos, realitzant una anàlisi global i comprensiva que cerca descriure, contextualitzar, problematitzar i valorar el nou sentit comú polític emancipador proposat pel sociòleg portuguès.

Documents relacionats

Data de publicació: 03/03/2011