La tesi d'Ana Mena, defensada a la UIB, analitza els mecanismes d'adaptació de "Pseudomonas aeruginosa" a les vies respiratòries dels malalts de fibrosi quística

La tesi doctoral d'Ana Mena, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza els mecanismes que la Pseudomonas aeruginosa fa servir per adaptar-se al sistema respiratori de les persones afectades de fibrosi quística. En concret, la recerca ha ampliat el coneixement de l'efecte que la hipermutació provoca en la virulència, l'eficàcia biològica (fitness), la persistència o adaptació d'aquest bacteri en la infecció pulmonar crònica en el context de la fibrosi quística. La tesi Efecto de la hipermutación sobre la adaptación genética, persistencia y virulencia en la infección respiratoria crónica por Pseudomonas aeruginosa en pacientes con fibrosis quística ha estat dirigida pel doctor Antoni Oliver.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/01/2011