La taxa d'èxit dels estudiants de grau de la UIB és del 84%. II informe d'avaluació dels graus i màsters oficials

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears han elaborat un estudi a partir dels informes de seguiment realitzats per cada titulació. Entre d’altres, l’informe conclou que la taxa d’èxit dels estudiants de grau de la UIB és del 84% i la taxa de fracàs baixa dos punts respecte al curs passat i se situa en el 16%.

Segons l’informe, pràcticament tots els indicadors d’avaluació milloren respecte al curs acadèmic anterior, tant als graus com als màsters. També milloren tres punts la taxa de rendiment i la taxa de crèdits presentats. Per altra banda, el grau de satisfacció general de l’alumnat de grau i màster també ha millorat respecte al curs acadèmic anterior.

Millora contínua i rendiment de comptes

Des del coneixement dels punts forts i els punts febles, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica aposta per la millora contínua a partir d’accions concretes, que es complementen amb les ja existents des del curs passat, com són, per exemple, els cursos de preparació per al grau o cursos zero, la racionalització de la càrrega de treball de l’alumnat o la millora del pla de formació del professorat, entre d’altres. 

Documents relacionats

        Informe resumit  

Data de l'esdeveniment: 25/03/2013

Data de publicació: 25/03/2013