La reproducció desconeguda de la lletrera del Massanella

Un equip d’investigadors del grup de recerca PLANTMED de la UIB posa al descobert aspectes fins ara desconeguts de la biologia reproductiva d’aquesta espècie vegetal endèmica en perill d’extinció. L’estudi s’ha fet amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica. 

La lletrera del Massanella (Euphorbia fontqueriana) és una espècie vegetal endèmica del massís del Massanella, entre els 900 i els 1.200 metres d’altitud, i que consta d’una sola població natural, ubicada al Coll des Prat. La reduïda àrea de distribució de l’espècie i la petita mida de la seva població ha fet que l’espècie hagi estat catalogada en perill d'extinció.

Ara, investigadors del grup de recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies (PLANTMED), la doctora Joana Cursach i el tècnic contractat Antoni Josep Far han publicat un estudi a la revista científica Plant Biosystems que contribueix al coneixement d’aspectes bàsics sobre la biologia reproductiva de la lletrera del Massanella, desconeguts fins ara. Aquest treball ha tingut el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica, i aporta dades que seran molt útils per a la gestió i la conservació d’aquesta espècie.

Aquesta espècie té menys de 2.000 peus i un percentatge reduït de reproductors (menys del 10 per cent). Es tracta d’una planta perenne de pocs centímetres d’alçària que floreix a finals de primavera. Presenta tiges subterrànies (rizoma) que permeten la reproducció asexual. Les flors (unisexuals) es reuneixen en una estructura característica anomenada ciati, portador de glàndules nectaríferes de color porpra, motiu pel qual l’espècie no passa desapercebuda en el moment de la floració.

En aquest treball, s’ha observat que es tracta d’una espècie amb peus masculins (ciatis de flors masculines) i peus hermafrodites, aquests darrers, amb flors disposades en ciatis hermafrodites (amb flors unisexuals masculines i una central de femenina) i d’altres funcionalment masculines (la flor central femenina no es desenvolupa).

El coneixement del sistema sexual, juntament amb l’anàlisi de diversos índexs de sincronia floral, tant en l’àmbit de població com d’individu, dona llum per inferir el sistema de creuament en aquesta espècie.

Els investigadors assenyalen que els tractaments experimentals de pol·linització i les observacions in situ duts a terme indiquen que l’espècie depèn dels insectes per fer la pol·linització, i que la producció de llavors per branca florífera és extremadament baixa. A més, les llavors tenen dormició, un fet que contribueix a crear un banc de llavors del sòl, encara que el reclutament (germinació i supervivència de plàntules al primer any) al camp és molt baix.

En definitiva, el treball dels investigadors del grup PLANTMED assenyala que la reduïda regeneració de la població per reproducció sexual fa que la supervivència dels individus adults sigui clau per mantenir-ne la població a llarg termini.

Referència bibliogràfica

Antoni Josep Far i Joana Cursach (2022). Reproductive biology insights for the conservation of Euphorbia fontqueriana, a rare endangered plant species from the western Mediterranean Basin. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, DOI: 10.1080/11263504.2022.2089767

Notícies relacionades

Data de publicació: 18/07/2022