La redundància temporal, una proposta perquè la informació arribi a bon port

La tesi doctoral d'Inés Álvarez Vadillo proposa un mecanisme basat a enviar múltiples còpies de la informació per assegurar-ne la transmissió correcta enfront de les fallades temporals de les xarxes 

Els últims anys han emergit aplicacions industrials, com ara la conducció autònoma o la distribució intel·ligent d'energia. A més de les característiques intrínseques de les aplicacions industrials, és a dir, requisits de temps real (les accions han d'executar-se en un temps delimitat) i una garantia de funcionament elevada (el sistema ha de funcionar correctament amb una probabilitat alta), aquestes aplicacions presenten nous requisits, com ara la capacitat d’adaptar-se, l'elevada interconnectivitat o la integració de serveis molt diversos sobre una única infraestructura.

A causa de la seva naturalesa, els sistemes que executen aquestes aplicacions són distribuïts, és a dir, el sistema està format per diversos ordinadors separats físicament que intercanvien informació i col·laboren per donar el servei desitjat. En aquests sistemes, la xarxa de comunicacions és una peça fonamental per garantir el funcionament correcte del sistema en conjunt. No obstant això, a l'actualitat no hi ha cap tecnologia de xarxa que cobreixi totes les necessitats de les xarxes de comunicacions d'aquestes noves aplicacions. Per aquest motiu, el grup de treball Time-Sensitive Networking (TSN) fa anys que treballa en una sèrie d'estàndards tècnics per dotar l’Ethernet de garanties de temps real, de flexibilitat i de mecanismes de tolerància a fallades per incrementar la fiabilitat (probabilitat que un sistema doni un servei correcte de manera continuada).

En concret, TSN proposa fer servir redundància espacial per incrementar la fiabilitat de les xarxes Ethernet. La redundància espacial consisteix a enviar cada missatge per diversos camins en paral·lel. No obstant això, emprar redundància espacial per tolerar fallades temporals no és una solució eficient. Per aquesta raó, en la tesi, Inés Álvarez Vadillo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa fer servir redundància temporal per tolerar fallades temporals en els enllaços de xarxes basades en els estàndards TSN. Concretament, presenta el mecanisme Proactive Transmission of Replicated Frames, que consisteix a transmetre diverses còpies de cada trama de manera preventiva per incrementar la probabilitat que almenys una còpia arribi al seu destí correctament, fins i tot quan hi hagi fallades temporals.

Fitxa de la tesis doctoral

  • Autora: Inés Álvarez Vadillo
  • Títol: «Time redundancy mechanisms for tolerating temporary faults in the communication subsystem of systems based on the Time-Sensitive Networking standards»
  • Directors: Julián Proenza Arenas i Manuel Alejandro Barranco González
  • Programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 

Data de l'esdeveniment: 29/04/2022

Data de publicació: 29/04/2022