La mutació que converteix el guardià del genoma en el seu pitjor enemic

Un estudi conjunt de la UIB, la Universitat de Verona i l'Institut Nacional de Càncer Reina Elena de Roma descriu un nou mecanisme que explica la implicació de la proteïna p53 en la promoció de la proliferació cel·lular tumoral 

La p53 és una proteïna que fa un paper clau en la regulació de la resposta de les cèl·lules davant situacions d'estrès oxidatiu. En situacions de dany a l'ADN, aquesta proteïna intervé aturant el cicle cel·lular i, si els danys són prou greus, condueix les cèl·lules danyades a la mort programada o apoptosi. Per això, la p53 ha rebut el nom de «guardià del genoma» i és considerada una proteïna supressora de la formació de tumors.

En el cas dels pacients amb càncer, en més del 50 per cent de casos la p53 es troba mutada. Si bé moltes de les mutacions de la p53 impliquen la pèrdua d'activitat d'aquesta proteïna, freqüentment es dóna el cas que la p53 mutada presenta funcions noves, de manera que la proteïna contribueix activament a l'establiment, el manteniment i l'extensió del tumor. Per tot això, en molts casos de tumors humans, les mutacions a la p53 s'han associat amb un pronòstic pitjor, una resposta pitjor als tractaments i una recurrència tumoral més gran.

Ara, un estudi dels investigadors del Grup Multidisciplinari en Oncologia Translacional de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la UIB, que forma part del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBERobn) de l'Institut de Salut Carlos III, ha permès demostrar que aquest guany de funcions de la proteïna p53 mutada pot desencadenar una sèrie de canvis que contribueixen a l'aturada del procés d'autofàgia en diferents etapes, i que afavoreixen la inhibició de l'apoptosi i el manteniment de l'activitat oncogènica en aquestes cèl·lules.

L'estudi, que s'ha fet conjuntament amb investigadors de la Universitat de Verona i de l'Institut Nacional de Càncer Reina Elena de Roma, també descriu que les cèl·lules tumorals amb la proteïna p53 mutada són més sensibles a la inhibició de la via de regulació mTOR implicada en la regulació de creixement, proliferació i mort cel·lular, que sol estar augmentada en alguns tipus de càncer. Per tot això la proteïna p53 és una diana terapèutica, especialment en aquestes cèl·lules amb la proteïna mutada i que presenten un guany de funcions.

Referència bibliogràfica:

M. Cardani; E. Oppici; I. Dando; E. Butturini; E. Dalla Pozza; M. Nadal-Serrano; J. Oliver; P. Roca; S. Mariotto; B. Cellini; G. Blandino; M. Palmieri; S. Di Agostino; M. Donadelli. «Mutant p53 proteins counteract autophagic mechanism sensiting cancer cells to mTor inhibition». Molecular Oncology, 10 (2016), 1008-1029. doi: 10.1016/j.molonc.2016.04.001. 

Data de publicació: 23/02/2017