La formació universitària sènior impacta positivament en la salut física i psíquica i en el benestar de l'alumnat

La Universitat Oberta per a Majors recupera l'activitat presencial

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la UIB és un projecte docent iniciat l’any 1998 com un programa de desenvolupament cultural i social a la Universitat de les Illes Balears. L’objectiu és promoure el coneixement i la cultura per millorar la qualitat de vida de les persones, a més de fomentar-ne la participació en l’entorn com a dinamitzadors socials.

D’aquesta manera, la UOM vol engrescar les persones de més de cinquanta anys a redescobrir la motivació envers l’aprenentatge, no solament amb l’objectiu d’adquirir o de recuperar coneixements, sinó també com a mecanisme per mantenir-se actiu i crear noves il·lusions, emocions i relacions.

Els programes de la UOM tenen impacte sobre el gruix de població a qui s’adrecen. Així, el recent Informe sobre l’impacte social en l’estudiantat de programes sènior elaborat per la Xarxa Vives, posa de manifest que aquesta formació universitària impacta positivament en la salut física i psíquica i en el benestar general de l’alumnat. Com més anys fa que una persona està matriculada en un programa de formació universitària sènior, més beneficis hi percep, sobretot en termes de salut i relacions socials. En aquest sentit, cursar estudis a la Universitat els ajuda a vèncer temors i complexos; reduir sentiments d’ansietat o depressius; superar situacions vitals traumàtiques (viduïtat, malaltia o pèrdua d’algun familiar); millorar la capacitat intel·lectual i de memòria; ser més tolerants i humils, més receptius a aprendre a fer servir les TIC, i a incrementar les relacions amb l’entorn més immediat. A més, cursar programes universitaris sènior es relaciona amb un augment de l’activitat cultural de l’estudiant (com anar a museus, teatres o cinemes), cosa que n’incrementa els coneixements i li permet participar en converses de manera més fluïda i segura, així com tenir una visió de l’entorn més crítica i àmplia que l’obtinguda al llarg de la trajectòria vital, segons l’estudi.

Es posen en evidència els efectes positius que els programes universitaris sènior tenen en col·lectius específics, com les dones, els alumnes de més edat o aquells amb poca formació prèvia. En concret, la població femenina reconeix que els espais universitaris esdevenen àmbits que les alliberen dels mandats de gènere imposats tradicionalment (com ara, la cura de fills i nets, i de la llar) i que els milloren molt significativament l’autoestima i l’autoreconeixement. L’estudi reflecteix també que, en el grup de persones que únicament tenen estudis primaris, el percentatge de dones duplica (69,2%) el d’homes (30,8%), motiu pel qual es fa necessari aplicar la perspectiva de gènere en divulgar aquests programes entre la població sènior.

Juntament amb el col·lectiu femení, les persones de més de 76 anys perceben també més beneficis associats al fet d’anar a la Universitat. L’establiment de rutines i obligacions socials per assistir a classe té, per aquest alumnat, un efecte d’«agenda teràpia» que els permet tornar a connectar amb l’exterior, a implicar-se socialment, la qual cosa n’evita l’aïllament, la solitud, i els obliga a mantenir una imatge social i a no descuidar-se.

El curs 2021-22 a la Universitat Oberta per a Majors

Des de fa més de trenta anys, les Nacions Unides proclamaren l’1 d’octubre com el Dia Internacional de les Persones d’Edat, i, coincidint amb aquesta commemoració, comença el curs acadèmic de la UOM. Per a enguany, Nacions Unides han triat el lema «Equitat digital per a totes les edats», fet que esdevé encara més rellevant just en uns moments en què, a causa de la pandèmia, adquirir les habilitats digitals és una necessitat. Gràcies a la capacitat d’adaptar-se a les noves tecnologies, l’alumnat de la UOM ha pogut continuar la formació els darrers dos cursos, un suport que continuarà essent cabdal en l’actual.

Les pròximes setmanes començarà la docència dels programes de la UOM al campus de la UIB:

Ja a l’octubre començarà la docència de:

  • La UOM a Eivissa, un programa de 60 hores que es desenvolupa a la Seu Universitària d’Eivissa i Formentera, amb 105 alumnes preinscrits
  • La UOM a Menorca, un programa de 60 hores que es desenvolupa a la Seu Universitària de Menorca (Alaior), però també a Ciutadella i a Maó, amb més de 150 alumnes preinscrits

Després d’un curs en què el nombre de matriculats va disminuir a causa de les restriccions per la pandèmia de COVID-19, hores d’ara podem afirmar que el nombre d’inscrits als programes és quasi similar al període prepandèmic.

A més dels programes indicats, la UOM manté La UOM en Línia, una docència totalment en línia, iniciada ja fa dos anys, i que aquest curs oferirà les assignatures Art Contemporani. L’Art dels Segles XIX i XX a les Illes Balears i Camins d’Anada i Tornada. L’Emigració de les Illes Balears entre els Segles XVIII i XX. 

Notícies relacionades

Data de l'esdeveniment: 29/09/2021

Data de publicació: 29/09/2021