La Xarxa Vives enceta el curs 2011-12 amb l'oferta d'ajuts a la mobilitat del programa DRAC

Com cada any, la Xarxa Vives enceta el curs acadèmic amb una nova edició del programa DRAC d’ajuts a la mobilitat. El programa té com a objectiu afavorir la mobilitat d’estudiants, personal docent i investigadors (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) entre les universitats de la Xarxa Vives que hi participen.

Actualment 13 universitats de la XVU ofereixen ajuts DRAC en les modalitats: Estiu, Formació Avançada, Hivern, PDI, PAS i Màster. Totes les convocatòries (a excepció de la d’Estiu i la Màster) estan obertes al llarg de tot el curs acadèmic, i les persones interessades poden presentar les sol·licituds en tres moments del curs: fins al 15 de setembre, 15 de gener i 15 de maig. Els estudiants que desitgen sol·licitar un ajut DRAC Màster, poden presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre. La convocatòria d’Estiu però, s’obre des de mitjan maig fins a principis de juny de cada any. Les persones interessades poden trobar tota la informació del programa DRAC al web de la Xarxa Vives: www.vives.org.

El programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) va néixer l’any 1994, a partir d’un conveni de col·laboració entre diverses universitats dels territoris de parla catalana i l’any 1999 va esdevenir una actuació pròpia de la Xarxa Vives. Progressivament s’hi han anat incloent noves modalitats d’ajuts fins que, l’any 2010, el Consell General de la Xarxa Vives va acordar engegar la modalitat DRAC Màster. L’objectiu d’aquesta acció és atorgar ajuts als estudiants de la Xarxa per cursar ensenyaments universitaris oficials de màster en alguna de les universitats de la XVU, a fi de potenciar l’oferta formativa dels màsters oficials que presenta cada universitat.

El darrer curs, 2010-2011, s’han atorgat més de 450 ajuts DRAC, que representen el 70 per cent del total d’ajuts sol·licitats.

Data de publicació: 07/09/2011