La V catalana s'ha dibuixat clarament a Twitter a través de tuits geolocalitzats des d'una hora abans de l'inici de la concentració

Un grup d’investigadors de l’IFISC (CSIC-UIB) segueixen tuits geolocalitzats en esdeveniments destacats per estudiar el seu impacte en la mobilitat urbana  

La V catalana s'ha dibuixat clarament en un mapa a través de tuits geolocalitzats des d'una hora abans de l'inici de la concentració prevista amb motiu de la Diada de Catalunya. Així ho ha comprovat un equip d'investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC (CSIC-UIB), integrat per Antònia Tugores, José Javier Ramasco i Pere Colet, especialitzat en l'anàlisi de dades de xarxes socials.

Els investigadors han descarregat tuits geolocalitzats a la zona de Catalunya durant cada hora al llarg del dia 11 de setembre, i els han representat sobre un mapa. No s'ha fet cap tipus de preselecció sobre la base de hashtags o paraules clau, únicament per localització geogràfica. Les dades són directes i no procedeixen de valoracions o estimacions ni tampoc han estat processades posteriorment.

Prèviament es va dur a terme el mateix procés el dia anterior (10 de setembre), de manera que es pogués comparar la diferència amb el dia 11. En aquest sentit, s'observa que el nombre total de tuits enviats augmenta de forma significativa: passa dels 500 tuits per hora del dia 10, als 2.065 tuits entre les 15 i les 16 hores del dia 11.

Els mapes horaris mostren la concentració de tuits entorn dels carrers triats per a la Via Catalana 2014 fins i tot una hora abans de l'hora prevista d'inici (17.14 h).

El mapa de la franja horària de les 16 a les 18 hores mostra la V completament dibuixada als carrers de Barcelona.

Les dades de tots els mapes estan disponibles a:

http://ifisc.uib-csic.es/humanmobility/viacatalana2014/index.html

Aquest estudi s'emmarca en una de les línies de recerca de l’IFISC, que té per objectiu l'anàlisi de mobilitat humana en entorns urbans, i pot considerar-se un exemple com els esdeveniments socials impacten en l'activació de la mobilitat. 

Documents relacionats

Data de publicació: 12/09/2014