La Universitat de les Illes Balears llança l'enquesta Via Universitària de la Xarxa Vives per analitzar què és ser estudiant universitari avui en dia

· L'enquesta s'adreça a més de 12.000 estudiants de grau i màster de la UIB

· L'estudi analitzarà el perfil actual de l'alumnat universitari, les condicions de vida i estudi, l'entorn socioeconòmic, la satisfacció amb la docència i la Universitat, i les expectatives de futur 

Vint universitats de la Xarxa Vives, entre les quals hi ha la Universitat de les Illes Balears, comencen avui el treball de camp del programa Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022). Entre els mesos de febrer i març, més de 12.000 estudiants de grau i màster podran participar en el programa a través de l’enquesta en línia que els farà arribar la UIB els pròxims dies.

Via Universitària és un instrument per definir polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació amb 28 països europeus. L’informe «Via Universitària (2020-2022)» estudiarà les trajectòries de l’alumnat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social de cada vegada més divers, i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de l’estudi, la publicació del qual està prevista al maig de 2022, serviran no solament com a eina de reflexió i debat, sinó també per fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària que es desenvolupa tant des de les universitats com des de les administracions públiques.

L’enquesta: seixanta-una preguntes repartides en cinc blocs temàtics

L’enquesta Via Universitària incorpora seixanta-una preguntes repartides en cinc blocs. Els estudiants valoraran la trajectòria personal a la Universitat, les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. També dedica un bloc a les expectatives que els estudiants tenen sobre el seu futur professional. A més, s’hi incorpora l’anàlisi de la vida quotidiana de l’alumnat i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la Universitat. Al llarg de l’enquesta, els estudiants tindran també podran valorar l’impacte de la crisi sanitària en els seus estudis i experiència universitària. El qüestionari acabarà amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà fer una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

La tercera edició del programa Via Universitària de la Xarxa Vives està impulsada per les universitats Abat Oliba CEU, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València, i Vic Central de Catalunya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) n’assumeix la direcció tècnica. El programa també té el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya. 

Data de publicació: 05/02/2021