La UIB proposa avançar la segona convocatòria de les PBAU a la primera quinzena de juliol

La UIB ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació i Universitat que aquest curs 2017-18 la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a la Universitat (PBAU), que fins ara es duien a terme al mes de setembre, es realitzi durant la primera quinzena de juliol. El motiu principal d’aquesta demanda és facilitar als alumnes la repetició de les proves i afavorir les possibilitats d’optar a una plaça universitària abans que comenci el curs acadèmic.

Durant aquesta setmana la vicerectora d’Estudiants, Rosa Isabel Rodríguez, acompanyarà els representants de la Conselleria d’Educació i Universitat a diverses reunions amb la comunitat educativa per explicar la proposta. L’avançament de les PBAU suposa també avançar a finals de juny, en període lectiu, les recuperacions de segon de batxillerat, per poder realitzar les proves d’accés a la Universitat durant la primera quinzena de juliol, circumstància que no suposaria una modificació del calendari escolar ni laboral del professorat.

El canvi de dates resulta especialment important per als alumnes que volen fer estudis que no s’ofereixen a les Balears, ja que haver d’esperar els resultats de setembre redueix molt les possibilitats d’accedir als estudis universitaris, i suposa que aquests alumnes s’hi incorporin amb el curs avançat. Una situació similar viuen els alumnes que volen accedir a cicles d’FP de grau superior, ja que a causa de la demanda de determinats estudis, el fet d’haver d’esperar al setembre redueix molt la possibilitat de cursar els estudis desitjats.

La incorporació de les universitats espanyoles a l’espai europeu d’educació superior suposa, des de fa anys, un canvi en les dates de començament i acabament dels estudis universitaris, per complir les hores de docència previstes. Així, de cara al curs 2018-19, la data prevista per començar les classes a la UIB serà el dilluns 10 de setembre de 2018.

Per tal d’ajustar-se a aquests canvis, algunes universitats de l’Estat espanyol ja han modificat el calendari de les proves d’accés a la Universitat, de manera que el curs 2016-17 ja hi va haver set comunitats que varen realitzar la segona convocatòria de les PBAU al mes de juliol, i altres quatre ho estan estudiant per aplicar-ho aquest curs.

Els motius a favor del canvi que implica que la segona convocatòria de les PBAU s’avanci al mes de juliol es poden concretar en:

a) Beneficis acadèmics del nou model per als estudiants

Els estudiants que han seguit un curs acadèmic però no han assolit les competències mínimes, encara tenen fresques aquestes competències, i amb unes quantes setmanes n’hi ha prou per poder optar a una avaluació positiva, preparant aquells aspectes en què han fallat. Aquesta possibilitat es dilueix si entre la prova inicial i la final passen tres mesos de vacances.

Amb les noves dates, tots els alumnes tindran entre tres i quatre setmanes per preparar les proves amb els seus professors, ja que la convocatòria ordinària és al mes de maig. Els estudis demostren que l’aprofitament dels mesos d’estiu per estudiar és baix, ja que només el 25,5 per cent d’alumnes aproven i, per altra banda, avançant els exàmens de recuperació a finals de juny el mateix professorat de la matèria pot fer reforç de les matèries més fluixes, i els alumnes tenen les competències fresques.

b) Adaptació al calendari de les universitats de la resta de l’Estat
 espanyol, per evitar desavantatges als alumnes

L’existència d’un districte únic dins les universitats de l’Estat espanyol fa que els alumnes de les Illes Balears juguin amb desavantatge a l’hora d’optar pel setembre, en segona instància, a una plaça en alguna altra universitat que hagi fet la segona convocatòria de les PBAU al mes de juliol. Això és especialment rellevant per als estudis que avui no s’ofereixen a la UIB. 


c) S’afavoreix que els alumnes no hagin d’iniciar el curs més tard que la resta de companys/es

Des d’un punt de vista organitzatiu, acadèmic i pedagògic, la gran majoria d’universitats opten perquè aquest primer quadrimestre es pugui encabir en el temps d’abans de les vacances de Nadal. La implantació de l’espai europeu d’educació superior suposa que des de l’inici del curs els alumnes tenen activitats per les quals són avaluats. Si el curs comença dia 10 de setembre i els alumnes que han fet la PBAU no es poden incorporar fins a l’octubre, aquests ja inicien el curs en situació de desavantatge.

d) Adaptació als calendaris de les universitats de la resta d’Europa i la resta del món, per afavorir els alumnes d’intercanvi

La UIB té de cada vegada més alumnes d’intercanvi, fonamentalment de països de la Unió Europea, i també hi ha un nombre important d’alumnes de les Illes Balears que fa programes d’intercanvi en altres universitats europees, que comencen en alguns casos a finals d’agost o principis de setembre.

e) S’afavoreix la conciliació familiar i l’existència de vacances per a l’alumnat entre dos anys acadèmics

La nova proposta també permetria afavorir un aspecte tan important com ara la conciliació familiar. Amb aquesta proposta es garanteix el mes d’agost com a no lectiu i de total disponibilitat per a les famílies i els alumnes. 


Data de publicació: 30/11/2017