La UIB ofereix quatre dobles titulacions de graus oficials per al curs acadèmic 2013-14

La preinscripció ja és oberta

Oferta de dobles titulacions:

Amb l’organització de dobles titulacions, la Universitat de les Illes Balears vol oferir a l’alumnat la possibilitat d’obtenir dos títols de graduat en un període de temps assumible.

Les dobles titulacions de graus oficials a la UIB són una oferta formativa adreçada a l'alumnat que vol obtenir una formació integral en dues titulacions que formen un programa curricular únic i preestablert. Aquest programa ofereix la possibilitat de cursar ambdues titulacions i obtenir, en acabar la totalitat dels estudis, els títols corresponents. La finalitat és que els estudiants accedeixin a un conjunt de coneixements i capacitacions que, considerats de forma agregada, redimensionin la formació adquirida i facilitin la inserció laboral i la carrera professional en unes condicions avantatjoses.

Aquests programes no constitueixen una nova titulació, sinó que permeten cursar a la vegada dues titulacions i, un cop finalitzats els estudis, obtenir ambdós títols. Per aquest motiu, no es tracta de nous plans d'estudis, sinó que s'integren els continguts propis d'ambdós (matèries de formació bàsica, obligatòries i crèdits optatius, etc.), tal com queda reflectit en els respectius plans d'estudis, cosa que permet, al final, obtenir dos títols diferents.

El termini de preinscripció per als alumnes de batxillerat a la UIB serà del 10 de juny al 4 de juliol a través d'UIBdigital.

Roda informativa

Aquest dijous, 16 de maig de 2013, a les 10.30 h, a Son Lledó, el senyor Miquel J. Deyà, director general d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern balear; el doctor Jaume Carot, vicerector de Professorat i Postgrau i rector p.s.r.; i el doctor Juanjo Montaño, vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears, han presentat les noves dobles titulacions de graus oficials.

També hi han assistit els degans dels centres que hi han participat. 

Documents relacionats

            Informatiu Balear ->> notícia minut <00.12.38>

  • IB3 Televisió

Data de l'esdeveniment: 16/05/2013

Data de publicació: 15/05/2013