La UIB és seleccionada en la primera fase de Campus d'Excel·lència Internacional

CanalUIB

La Universitat de les Illes Balears forma part de les 14 universitats estatals que han estat seleccionades per  a l'obtenció de la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional, d'un total de 48 projectes presentats. Aquest fet és un èxit per a la UIB, ja que suposa un reconeixement important a la qualitat de l'ensenyament,  la recerca, la innovació i la transferència que es duen a terme a la Universitat. Això representa que el projecte de Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Recerca Avançada passa a la fase final que serà avaluada per una comissió internacional.

La Comissió Tècnica del Ministeri d'Educació ha fet una valoració global molt positiva del projecte de la UIB i ha destacat que assumeix clarament el rol de motor de desenvolupament de les Illes Balears, fent especial incidència en el fet que inclou projectes de present i de futur que afavoreixen el desenvolupament d’un model d’economia sostenible, especialment en un àmbit sensible i d’interès estratègic com és el turisme. En aquest sentit, ha destacat la inclusió en el projecte de la creació d'un centre de referència per a la formació professional en l'àmbit del turisme i també ha remarcat l'arrelament a l'entorn de la Universitat i els nombrosos suports públics i privats rebuts.

La valoració del Ministeri ha emfatitzat, finalment, el component d'internacionalització de la proposta de la UIB a partir dels nombrosos convenis i títols conjunts amb altres universitats i centres, com ara els assolits amb l'Institut Max Planck (Alemanya) o la pertinença al Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrani (PRES-PM), juntament amb les universitats de Girona, Lleida, Perpinyà-Via Domícia i la Universitat París VI-Pierre et Marie Curie. D’aquesta manera, es reconeix el potencial de la UIB per singularitzar-se dins el marc universitari espanyol com a referent en matèria d’innovació i sostenibilitat turística, i el seu rol destacat en el mapa de les col·laboracions científiques internacionals en les àrees d’excel·lència ja existents.

El fet d'haver estat seleccionats suposa ja d’entrada haver aconseguit finançament per a projectes concrets, com ara la creació d'una escola de doctorat, el pol transfronterer PRES-PM, l'adaptació a l'espai europeu d'ensenyament superior, la creació d'un centre de referència en formació professional en turisme, i la creació d'una TV web.

El projecte Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Recerca Avançada de la UIB neix amb el compromís del Govern de les Illes Balears i de 47 institucions polítiques, científiques i empresarials i té com a objectius bàsics la innovació i el desenvolupament en turisme i sostenibilitat ambiental, sectors estratègics de les Illes Balears; la consolidació de les àrees en què la UIB té prestigi internacional acreditat; la transformació del campus pluriinsular en un pol d'atracció de talent professional i dels millors estudiants de postgrau; tot i desenvolupant i impulsant l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 09/07/2010

Data de publicació: 08/07/2010