La UIB cerca en l'ADN de la vespa asiàtica la via d'entrada a Mallorca i a la península Ibèrica

Un equip d’investigadors del Departament de Biologia, amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, lidera una investigació sobre la diversitat genètica d’aquesta espècie invasora per identificar-ne l’origen i les rutes de dispersió

La tardor de 2015, la Universitat de les Illes Balears va anunciar la detecció per primera vegada a Mallorca d’exemplars de vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax), una espècie exòtica invasora originària del sud-est asiàtic que representa una amenaça important per a les abelles i per a l’apicultura autòctones. I ben aviat farà dos anys que no han detectat cap exemplar ni cap casera d’aquesta espècie a Mallorca, la qual cosa podria voler dir que seria el primer lloc d’Europa on la considerarien erradicada.

Ara bé, no val badar. Així ho reconeix la doctora Mar Leza, professora del Departament
de Biologia
, que va participar en la detecció i que n’ha fet el seguiment durant aquests
cinc anys: «La vespa asiàtica és una espècie en expansió arreu del món, probablement
de la mà del comerç i el transport de mercaderies. Però, fins al moment, la comunitat
científica només té hipòtesis sobre les vies d’entrada d’aquesta espècie a Europa. És per
això que és molt important determinar com i per on ha arribat. Si ho sabéssim, es
podrien establir les mesures necessàries per impedir o dificultar en gran mesura que la
vespa asiàtica s’expandeixi i pugui tornar a instal·lar-se a l’illa».

L’equip d’investigadors de la UIB, que lidera la doctora Mar Leza i en el qual també
participen el doctor José Antonio Jurado i l’alumne de doctorat Cayetano Herrera, s’han
fixat com a objectiu resoldre la incògnita i identificar quina va ser la via d’entrada
d’aquesta espècie a Mallorca i a la península Ibèrica.

Per fer-ho, seguiran el rastre de les vespes a través de l’ADN dels exemplars capturats
en aquests territoris en el marc d’un projecte de recerca que té el suport de la Fundació
Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. També hi
col·laboren investigadors de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vigo,
l’associació AvispaAsiática i el Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears
(COFIB), amb el suport del Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Seguir el rastre a través dels gens

L’estudi parteix de la idea que la diversitat genètica de la vespa asiàtica és essencial per
comprendre’n les vies d’entrada a l’illa, però també per analitzar com va ser el procés
de dispersió i el comportament de les seves poblacions arreu del territori.

Per això, extrauran i seqüenciaran l’ADN de les vespes capturades tant a Mallorca com
a diversos territoris de la Península. A partir de la informació genètica que obtinguin de
cada exemplar podran determinar les relacions genètiques entre tots i, per tant, també
esperen poder arribar a establir quin va ser el focus inicial des del qual es va propagar la
vespa asiàtica per la península Ibèrica i per Mallorca. Aquesta informació tindrà molt de
valor.

Els investigadors esperen que les dades que obtinguin els puguin permetre de proposar
mesures especifiques de gestió que contribueixin a reduir l’impacte de la vespa asiàtica
i a frenar-ne l’expansió.

Espècie exòtica invasora

La vespa asiàtica és una espècie inclosa en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques
Invasores (RD 630/2013), per al qual existeix una estratègia de gestió, control i possible
erradicació. Aquesta vespa depreda altres insectes, principalment abelles. La seva
introducció provoca impactes importants sobre la biodiversitat, atès que la disminució
d’insectes silvestres afecta la pol·linització dels sistemes naturals; sobre l’economia,
especialment en l’apicultura i la pol·linització dels cultius; i sobre la sanitat, per les
picades que poden fer.

A Europa, la varen detectar per primera vegada a França l’any 2004, i ràpidament es va
dispersar pels països propers, incloent-hi Espanya. A Mallorca, el primer exemplar el
trobaren la tardor de 2015 i des de juliol de 2018 no n’han detectat cap altre.

A la UIB, l’equip d’investigadors que dirigeix la doctora Mar Leza ha participat en la
detecció d’aquesta espècie, però de manera molt especial en el seguiment de la seva
dispersió. En el marc d'una investigació col·laborativa, va treballar en la concepció i el
desenvolupament de la plataforma Vespapp (web: http://vespapp.uib.es/ i aplicació
mòbil gratuïta), dissenyada per detectar i controlar la vespa asiàtica. Aquesta iniciativa
va obtenir el premi a la Divulgació de la Societat Catalana de Biologia el 2017.La recerca
que els investigadors de la UIB fan sobre la vespa asiàtica també té el suport de la Unió
Europea, que va finançar amb fons FEDER aquest projecte en el marc del PO FEDER
2014-2020 de les Illes Balears.

Data de l'esdeveniment: 27/04/2020

Data de publicació: 27/04/2020