L'IFISC (UIB-CSIC) col·labora en l'innovador Projecte EUR2J per fomentar la transició energètica a través de l'educació

L'IFISC (CSIC-UIBN) aporta la seva experiència en sistemes complexos, col·laborant en un projecte pioner d'educació i conscienciació ciutadana. L'objectiu del projecte és combinar ciència i interacció social per transformar com entenem i feim servir l'energia, un repte crític amb vista al futur.

L'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), centre mixt de la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior de Recerques Científiques, participa en el projecte «Del euro al joule (EUR2J)», liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i en col·laboració amb la Fundació EURECAT (Centre Tecnològic de Catalunya). Aquest projecte, finançat per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació la Caixa dins el programa Pla Barcelona Ciència, té una durada de 2 anys. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa de recerca és impulsar l'educació i consciència ciutadana en l'àmbit de la transició energètica, i destaca especialment la importància de l'estalvi i l'eficiència energètica

El projecte es basa en tres eixos fonamentals:

  1. (La creació d'una plataforma digital integral que albergarà una varietat de recursos educatius, incloent-hi vídeos informatius i tallers interactius disponibles a través de diverses xarxes socials.
  2. Un estudi de xarxes socials que mostrarà l'impacte dels continguts en funció del llenguatge utilitzat, ja sigui científic o viral.
  3. Una anàlisi detallada dels patrons temporals i geogràfics de les noves instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. Aquesta anàlisi té com a objectiu determinar fins a quin punt aquests patrons poden ser atribuïts a fenòmens d'imitació social, contribuint així a un millor enteniment de l'adopció de tecnologies sostenibles.

Amb l'experiència única de l’IFISC en l'estudi de sistemes complexos i la seva aplicació en diverses àrees, l'institut exerceix un paper crucial en l'anàlisi de la influència de les dinàmiques de transmissió social en l'adquisició de coneixements i l'adopció de noves pràctiques i tecnologies energètiques. L'enfocament interdisciplinari de l'IFISC li permet contribuir amb la seva experiència en modelització i anàlisi de dades, facilitant no solament més bona comprensió dels patrons de comportament, sinó també el disseny d'estratègies efectives per a l'educació i l'adopció de tecnologies sostenibles.

Amb el projecte EUR2J, l’IFISC i els seus col·laboradors esperen fer una diferència significativa en el camí envers una societat més conscient i eficient en termes energètics. Aquest projecte representa una passa important en la missió de l’IFISC d'aplicar la ciència de sistemes complexos per abordar reptes socials crítics.

Data de publicació: 29/01/2024