Internet promou l'aparició d'un nou subjecte polític que pot observar i controlar de forma més directa els poders tradicionals

La tesi doctoral de Pedro Macías investiga els canvis que la revolució digital genera en l'àmbit de la política i l'esfera pública 

La revolució comunicacional digital està causant tot un seguit de canvis culturals, econòmics i polítics que estan transformant la societat. Els canvis són profunds i complexos i tenen conseqüències sobre com la ciutadania participa en les formes de construcció i control de la democràcia. La principal pregunta que vol respondre la investigació és: Quines són les transformacions que la xarxa causa sobre l'esfera pública i sobre els modes de deliberació política?

Per poder assolir l'objectiu, la tesi doctoral de Pedro Macías Rodríguez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, té com a referència la teoria de l'acció comunicativa i de la democràcia deliberativa de l'autor alemany Jürgen Habermas. El treball també acudeix a la teoria de l'espanyol Manuel Castells sobre la societat en xarxa, així com a diverses idees d'autors relacionats amb la teoria crítica de l'economia política. 

Al treball es proposen tres nous conceptes o realitats: l'homo media, com un nou tipus de subjecte cultural; el ciberneoliberalisme, com una nova concepció econòmica que afavoreix especialment els grans oligopolis tecnològics; i la irrupció d'un nou subjecte polític, que constitueix un nou tipus de públic. Aquest nou subjecte polític que es detecta a la investigació s'implica activament en la construcció i el control de la democràcia i ho fa mitjançant un discurs que pretén ser reflexiu, racional i ètic. Una de les conseqüències que té aquest fet és que hi ha més oportunitats per observar i controlar el poder tradicional. 

Finalment, s'alerta sobre les oportunitats i els riscs que comporta Internet. La xarxa pot contribuir a millorar la qualitat de la democràcia i al desenvolupament d'un nou tipus d'identitat política ciutadana, la qual permetria generar i expandir una esfera pública global. No obstant això, també pot ajudar a incrementar el control sobre la ciutadania per part del poder polític i econòmic i promoure l'individualisme. Per això es reivindica la necessitat de promoure amb més força les cultures política i cívica entre la ciutadania, així com un ús més democràtic de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Esfera pública y sociedad en red: El nuevo sujeto político
  • Autor: Pedro Macías Rodríguez
  • Programa de doctorat: Cognició i Evolució Humana
  • Departament: Psicologia / Filosofia i Treball Social
  • Director: Joaquim Valdivielso Navarro 

Data de publicació: 30/01/2018