I Jornada d'Innovació i Transferència a la UIB

La UIB mostra el seu potencial en innovació i transferència de coneixement 

Dia: 4 de juny de 2014
Hora: 16 hores
Lloc: edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, campus universitari, Palma 

La I Jornada d’Innovació i Transferència és un espai de trobada entre la Universitat, l'Administració pública i el sector empresarial per acostar al conjunt de la societat tot l’esforç i el potencial de la Universitat de les Illes Balears en la innovació i en la transferència de coneixement.

La jornada s'adreça a qualsevol investigador, empresari, alumne, funcionari i, en general, a qualsevol persona interessada per conèixer la capacitat de la UIB com a palanca de progrés social.

Durant la jornada el senyor Luis Cueto Álvarez de Sotomayor, subdirector general de Foment de la Innovació Empresarial, del Ministeri d'Economia i Competitivitat, presentarà una de les iniciatives que impulsa actualment el seu departament: la compra pública innovadora, una forma de reforçar el paper de les administracions públiques com a motors de la innovació empresarial.

La Jornada i+t@UIB, l'organitzen conjuntament el Vicerectorat d'Innovació i Transferència i la Fundació Universitat-Empresa de la UIB; la Direcció General d'Universitats, Investigació i Transferència del Coneixement, i la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic del Govern balear. 

Data de l'esdeveniment: 04/06/2014

Data de publicació: 30/05/2014