Físics i biòlegs de la UIB i el CSIC constaten la importància de les praderies de Posidonia oceanica a les Illes Balears com a mantenidores de la diversitat de l'espècie

En un treball que serà publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America confirmen la diferència genètica entre les conques oriental i occidental de la Mediterrània

Les praderies submarines de Posidonia oceanica existents a les Illes Balears són cabdals per al manteniment de la diversitat genètica de l'espècie a la mar Mediterrània. Així ho han palesat uns investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) i de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), ambdós, instituts de recerca mixtos entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, mitjançant un model matemàtic basat en la teoria de xarxes. Els resultats de la recerca, duta a terme en col·laboració amb científics de Faro (Portugal) i Brest (França), han estat publicats a la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

El model, elaborat a partir de dades sobre la variabilitat genètica de les praderies de Posidonia oceanica en tot el Mediterrani, ha pogut establir quines praderies tenen un paper cabdal en el manteniment de la diversitat de l'espècie, ja que estableixen connexions genètiques amb poblacions distants. Tal com afirma el doctor Emilio Hernández García, un dels signants de l'article, "les praderies de les Illes Balears actuen com a vertaders motors que alimenten la diversitat de la planta en tot el Mediterrani occidental, i la seva protecció hauria de ser una qüestió essencial".

El treball, a més, ha posat de manifest que malgrat tenir un ancestre comú, les poblacions de Posidonia oceanica situades a l'est i a l'oest respectivament de l'illa de Sicília presenten diferències genètiques importants que s'han atribuït a la separació de dues conques a la mateixa Mediterrània durant les glaciacions.

Referència del treball

Alejandro F. Rozenfeld, Sophie Arnaud-Haond, Emilio Hernández-García, Víctor M. Eguíluz, Ester A. Serrão, Carlos M. Duarte. Network analysis identifies weak and strong links in a metapopulation system. PNAS.

Data de publicació: 21/11/2008