Ensenyament semipresencial per millorar l'aprenentatge d'àlgebra

La tesi doctoral de Juan Manuel Reverte Lorenzo dissenya un nou sistema basat en l’ús de les noves tecnologies per millorar l’ensenyament d’aquesta matèria a tercer d’ESO

La tesi doctoral de Juan Manuel Reverte Lorenzo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha dissenyat un sistema per millorar l’aprenenatge de l’àlgebra a tercer d’ESO que es basa en un sistema d’ensenyament semipresencial i en l’ús de noves tecnologies. La tesi l’ha dirigida la doctora Bàrbara de Benito, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

La recerca realitzada en el marc d’aquesta tesi doctoral neix de la preocupació pels baixos resultats acadèmics obtinguts en la matèria de matemàtiques i les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per apropar l’educació al llenguatge que els adolescents empren en el dia a dia i que té un ús reduït en el sistema educatiu.

Arran d’aquesta situació, la tesi doctoral proposa enriquir l’ambient de les classes de matemàtiques de guix i pissarra afegint nous elements a la metodologia d’ensenyament tradicional. En la recerca, l’investigador analitza l’efecte d’un ensenyament semipresencial aplicat a l’ensenyament de l’àlgebra a tercer d’ESO, en el qual s’utilitza l’ensenyament presencial a través d’una tauleta electrònica i el treball autònom usant una xarxa social educativa com a punt de trobada virtual entre el docent i els alumnes i uns recursos TIC per a l’aprenentatge en línia. D’aquesta manera, l’ensenyament presencial es realitza a l’aula mitjançant una tauleta electrònica, des de la qual els alumnes poden tenir posteriorment accés a la informació exposada a classe a través de la xarxa social i han de realitzar una sèrie de tasques als recursos proposats.

El sistema proposat es va validar amb alumnes de tercer d’ESO d’un centre educatiu de Palma, i en el marc d’aquesta experiència es va recollir informació que ha permès a l’investigador concloure que les tauletes i els telèfons mòbils són recursos educatius de gran potencialitat. A més, la recerca destaca que els adolescents dediquen una gran quantitat de temps a Internet a l’oci, i és molt menor el temps que dediquen a treballar els continguts acadèmics, tot i que consideren Internet un recurs important per al seu aprenentatge. L’investigador apunta que aquest fet pot ser degut a la dificultat de filtrar i seleccionar entre la gran quantitat d’informació que hi ha a la Xarxa i planteja noves opcions com ara la creació d’entorns personals d’aprenentatge institucionals, en els quals el centre educatiu ofereixi pàgines en les quals es pugui trobar la informació que se sol·licita.

La recerca també remarca que les principals eines que usen els adolescents són les xarxes socials i Youtube, i les utilitzen prioritàriament com a elements de comunicació. Així, l’ús de la xarxa social educativa prevista en el sistema dissenyat com a sistema de comunicació entre els alumnes ha estat baix. Tot i això, els alumnes han mostrat una major satisfacció amb l’ambient d’aprenentatge proposat que amb les metodologies tradicionals, han considerat les classes més amenes i entretingudes, i a la vegada s’han mostrat satisfets d’haver realitzat un treball més gran en l’estudi de la matèria.

Quant als recursos utilitzats, el llibre de text és el recurs menys valorat de tots els utilitzats pels alumnes. Per contra, els recursos TIC seleccionats han estat molt ben valorats pels alumnes, que diuen que hi han dedicat més temps i han fet més exercicis, la qual cosa s’ha traduït en un millor rendiment. Així, els alumnes expressen satisfacció amb l’ús de les TIC i el desig de seguir utilitzant-les en la matèria i ampliar el seu ús a noves matèries.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Diseño, implementación y validación de un ambiente enriquecido con TIC para el aprendizaje del álgebra en 3º de ESO
  • Autor: Juan Manuel Reverte Lorenzo
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Directora: Bàrbara de Benito Crosetti

Data de publicació: 02/09/2014