Els llibres de text limiten l'escola inclusiva

La tesi doctoral de María José Asensio Rodríguez investiga els efectes de l'ús dels manuals escolars en els processos d'ensenyament i aprenentatge i alerta que l'ús exclusiu dels llibres escolars limita les oportunitats de participació i d'èxit dels alumnes

El llibre de text ha estat un dels instruments que ha caracteritzat l'escola i que ha ajudat a mantenir-la com a institució estanca. Tot i els canvis produïts en la societat del coneixement i de la informació, en la qual els sabers evolucionen amb rapidesa i es demanen noves competències i qualitats en un món canviant, encara parlar d'educació implica parlar del llibre de text.

L'objectiu de la tesi doctoral de María José Asensio Rodríguez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estat analitzar els efectes de l'ús dels manuals escolars en els processos d'ensenyament i aprenentatge, així com en el desenvolupament professional dels mestres; i pretén ser una reflexió entorn de les condicions que se'n deriven i que poden dificultar el desenvolupament de l'educació inclusiva a l'escola. La tesi l'ha dirigida la doctora Dolors Forteza, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Per això s'ha analitzat, des d'una perspectiva metodològica qualitativa, les pràctiques d'un grup de mestres d'educació primària d'un mateix centre, i s'ha considerat la utilitat que donen al text escolar els mateixos docents en l'organització de la seqüència didàctica, i les conseqüències d'aquesta en el progrés de l'alumnat.

Els resultats d'aquesta recerca indiquen que un ús gairebé exclusiu del material no afavoreix l'aprenentatge de tots els alumnes i, per tant, limita les seves oportunitats de participació i d'èxit. Així mateix, s'ha detectat una gran influència dels manuals en el desenvolupament professional dels docents, que es veu reforçada pels processos de socialització que es produeixen, marcant una tendència a la repetició d'estratègies pròpies de la institució escolar liderada per llibres de text.

La recerca de María José Asensio inclou també algunes recomanacions sobre les quals serà necessari aprofundir per poder dur a terme pràctiques més inclusives.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: El libro de texto: una barrera para el desarrollo de la escuela inclusiva
  • Autora: María José Asensio Rodríguez
  • Programa de doctorat: Educació Inclusiva
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Directora:  Dolors Forteza Forteza

Data de publicació: 29/09/2016