Els investigadors de la UIB identifiquen els processos que generen més impacte ambiental en el cicle de vida dels edificis turístics

CanalUIB

Un equip d'investigadors del Grup de Recerca en Enginyeria de l'Edificació i la Gestió Energètica de la Universitat de les Illes Balears ha analitzat el consum energètic, les emissions de CO2 i els residus que generen els edificis turístics, des de la construcció fins a la demolició, per identificar els processos que generen més efectes sobre el medi ambient

En aquest context, els investigadors de la UIB han analitzat el cicle de vida dels edificis turístics per identificar els processos que provoquen més impacte ambiental. Amb aquest objectiu, l'equip dirigit per Víctor Martínez Moll ha identificat el consum energètic, les emissions de CO2 i la generació de residus en els hotels, per a un temps de vida de 50 anys. Els resultats obtinguts mostren que la fase d’utilització d'aquests edificis, amb un consum energètic que suposa entre un 70% i un 80% del cost energètic total, és la que presenta els impactes més importants. Així mateix, el consum energètic que es deriva de la fabricació dels materials i de l’extracció de les matèries primeres suposa una cinquena part del consum energètic. Els investigadors també han observat que el consum elèctric és el gran generador d’emissions de CO2, a causa del sistema de producció elèctrica que és vigent a les Illes Balears, que es caracteritza per la presència mínima d'energies renovables.

Documents relacionats

Data de publicació: Fri Sep 03 09:16:00 CEST 2010