Els investigadors de la UIB constaten que els nins amb trastorn específic del llenguatge mostren també un retard en l'aprenentatge de la lectoescriptura

Els investigadors del grup d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) de la Universitat de les Illes Balears han realitzat una recerca centrada en l'estudi del llenguatge dels nins amb trastorn específic del llenguatge (TEL). Aquests nins presenten un desfasament cronològic superior a un any i una limitació evident en l'adquisició del llenguatge, i no hi són presents els factors que normalment acompanyen els problemes d'aprenentatge del llenguatge com la pèrdua auditiva, el nivell mental baix i la presència de dany neurològic detectable. Aquest trastorn afecta entre un 0,3% i un 7% de la població.

Documents relacionats

Data de publicació: 17/01/2013